Sắp xét xử vụ án Gang thép Thái Nguyên và 9 vụ án tham nhũng nghiêm trọng khác

06:48, 16/01/2020
|

 - Tổng Bí thư chỉ đạo, năm 2020 sẽ xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, trong đó có vụ án xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên và vụ án tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên biến hơn 8.000 tỷ đồng thành sắt vụn

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho biết, năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 30 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và PCTN. Quốc hội đã thông qua 18 luật, 20 nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 100 nghị định, 119 nghị quyết, 37 quyết định, 33 Chỉ thị, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 80 văn bản nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và PCTN; Quốc hội ban hành 63 luật, pháp lệnh, 66 nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 611 nghị định, 532 nghị quyết, 197 quyết định, góp phần hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật và đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 05 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Qua  công tác thanh tra, kiểm toán đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 135.816 tỷ đồng và trên 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 98 vụ việc, 121 đối tượng; tập trung hoàn thành thanh tra, kiểm toán các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và các vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn; điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, nhưng cũng rất nhân văn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Do vậy, “nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được; công tác PCTN cần tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.”

Tổng Bí thư lưu ý, không được ỷ lại việc chuẩn bị đại hội các cấp và đại hội toàn quốc lần thứ 13 để “chùng” xuống công tác phòng chống tham nhũng, mà thậm chí phải làm tốt hơn nữa để phục vụ đại hội thành công tốt đẹp.

“Chúng ta quán triệt tinh thần là làm việc làm ra việc đấy, các công việc bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy công việc của nhau, không cản trở. Là đại hội thật tốt thì phòng chống tham nhũng tốt, mà phòng chống tham nhũng tốt, chọn nhân sự tốt thì đại hội thành công tốt đẹp. Phải tiếp tục phát huy kết quả tốt đẹp của năm 2019, không dừng, không nghỉ, thậm chí phải làm quyết liệt và hiệu quả cao hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ PCTN…

“Trong năm 2020, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Nhất là, tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu còn yếu, những việc làm dở; những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc “tham nhũng vặt”.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và báo chí trong đấu tranh PCTN… Và, chỉ đạo tổng kết công tác PCTN cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay; tổng kết Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng…

10 vụ án nghiêm trọng phức tạp sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2019

Vụ án xảy ra tai Tổng Công ty bia rượu nước giải khát Sabeco;

Vụ án liên quan đến nhà đất số 8-12 tại đường Lê Duẩn TP. Hồ Chí Minh;

Vụ án xảy ra tại công ty Hải Thành Quân chủng Hải quân liên quan đến đất số 7 – 9 Tôn Đức Thắng, quận 1 TP. Hồ Chí Minh;

Vụ án xảy ra tại Hội sở chính BIDV, chi nhánh Hà Thành, Chi nhánh Hà Tĩnh và công ty Trung Dũng;

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí trong dự án xây dựng nhà máy ethanol Phú Thọ;

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan;

Vụ án xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên;

Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn;

Vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam Sacombank;

Vụ án xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Đọc nhiều