Năm 2019: Không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai

07:14, 09/01/2020
|

- Bộ Công an cho biết, trong năm 2019 đã xử lý các vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, đáp ứng tốt yêu cầu chính trị, đối ngoại của đất nước; tỷ lệ được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn đề nghị truy tố đạt trên 95,5% về số vụ và 98,7% về số bị can; không để xảy ra oan, sai... 

Theo báo cáo của Cục An ninh điều tra Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai Chương trình công tác năm 2020: Trong năm 2019, Cục An ninh điều tra đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chủ động chương trình, kế hoạch công tác, đoàn kết thống nhất, mưu trí, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đơn vị đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng; chủ động nắm sát diễn biến tình hình tội phạm, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng An ninh điều tra các địa phương trong công tác điều tra, xử lý án; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết có hiệu quả các vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Kết quả điều tra, xử lý các vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội, đáp ứng tốt yêu cầu chính trị, đối ngoại của đất nước; tỷ lệ được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn đề nghị truy tố đạt trên 95,5% về số vụ và 98,7% về số bị can; không để xảy ra oan, sai... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng An ninh điều tra cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, thống nhất nhận thức, tư duy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là phương châm trong nghị quyết đã nêu: “Trong điều tra, xử lý tội phạm, phải kiên quyết, thận trọng, khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai; kết hợp chặt chẽ giữa nghiêm trị với khoan hồng, trấn áp với giáo dục và cải tạo, trấn áp và trừng trị phải nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật, giáo dục và cải tạo phải kiên trì, sâu sắc, triệt để”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, phải coi đây là nguyên tắc, kim chỉ nam trong mọi hoạt động an ninh điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục An ninh điều tra đặc biệt coi trọng công tác tổng kết thực tiễn và quan tâm công tác xây dựng, bổ sung lý luận công tác an ninh điều tra, hoàn thiện thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Phát huy vai trò hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với lực lượng An ninh điều tra toàn quốc; cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với lực lượng An ninh điều tra để có kế hoạch tổng thể đối với vấn đề này. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, đặc biệt là trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác phối hợp phải đi vào thực chất, tránh hình thức...

Thứ trưởng cũng yêu cầu, đơn vị phải tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; khẩn trương xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá tình hình, chất lượng đội ngũ cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân; cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc, theo hướng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá, chuẩn bị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp Cục An ninh điều tra nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm yêu cầu, đúng quy định của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương...

Phương Mai

Ý kiến bạn đọc