Khi nào thì một cơ sở giáo dục bị đóng cửa?

15:02, 13/08/2019
|

 - Theo pháp luật hiện hành quy định, một cơ sở giáo dục bị giải thể nếu thành lập không đúng thẩm quyền...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chưa có khái niệm hay quy định nào về trường quốc tế

Trong quy định hiện hành về loại trường không có quy định nào về tên trường "quốc tế'. Khoản 1 Điều 48 Luật giáo dục 2005 quy định hệ thống Giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường gồm: Trường công lập, trường tư thục và dân lập (trong Luật giáo dục 2019, loại hình dân lập chỉ áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non). 

Việc đặt tên các trường đã được quy định rõ trong Điều lệ trường của các cấp học và Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, việc đặt tên trường được thực hiện theo quy định: Tên trường phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và “tên riêng” và không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Hiện nay, nhiều trường trong quyết định thành lập không có chữ 'quốc tế', tuy nhiên vì muốn quảng bá thu hút học sinh nên đã tự thêm chữ 'quốc tế' vào. Điều này là thực hiện sai quy định.

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định rất cụ thể: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trong quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

Do đó, nếu nhà trường tự ý thêm chữ là đã vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục, có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Cơ sở giáo dục bị đóng cửa khi nào?

Trước thực trạng một số trường học thành lập ra nhưng lại vi phạm như đã nêu trên, câu hỏi đặt ra liệu những trường vi phạm này có bị 'đóng cửa'?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nêu rõ: 'Buộc giải thể cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập không đúng thẩm quyền'.

Từ quy định hiện hành này cho thấy, một cơ sở giáo dục chỉ bị giải thể trong trường hợp được thành lập không đúng thẩm quyền. 

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục được quy định trong Nghị định 127/2018/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định này đã quy định chi tiếtviệc phân cấp quản lý nhà nước trong giáo dục từ trung ương đến địa phương.

Cụ thể: Điều 4 quy định: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về các vấn đề như chiến lược, quy hoạch, chương trình giáo dục, các quy chế, tiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục.

Tại Điều 7 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, tư thục theo quy định, bao gồm:

Trường trung cấp sư phạm, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp huyện, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định.

Điều 9 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc