Lập danh sách các cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lớn

09:05, 27/11/2018
|

- Lập danh sách các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lớn như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho tàng, chợ, trung tâm thương mại có quy mô lớn, nhà cao tầng, cơ sở tập trung đông người...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.  Ảnh: Bộ CA
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ CA

Xử phạt hơn 70.000 trường hợp vi phạm về PCCC

Ngày 26/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 ngày 24/4/2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 ngày 24/4/2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực, từng bước ngăn chặn, kìm chế được số vụ cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Trong giai đoạn 2013 - 2018, Công an các tỉnh, thành phố đã phân loại, lập hồ sơ quản lý PCCC đối với 259.128 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, trong đó có 104.514 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành 365 cuộc thanh tra; tổ chức 1.471.401 lượt kiểm tra an toàn PCCC đối với 259.128 cơ sở thuộc diện quản lý PCCC; đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với 70.379 trường hợp vi phạm về PCCC với tổng số tiền nộp ngân sách gần 189,3 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 1.115 trường hợp vi phạm về PCCC...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện Kế hoạch số 91; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn trong những năm tiếp theo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả tích cực đã đạt được trong phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn thời gian qua, mà chủ công trong công tác này là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC), lực lượng phòng cháy chuyên ngành, lực lượng phòng cháy cơ sở, lực lượng dân phòng trong toàn quốc. 

Chủ động kịp thời chữa cháy, không để bị động, bất ngờ

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tổ chức tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng ngừa là chính, tính mạng con người là trên hết…

Thứ trưởng cũng lưu ý việc đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý PCCC. Tổ chức điều tra, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC (bảo đảm 100% các cơ sở, địa bàn thuộc diện quản lý PCCC có đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý);

Đồng thời lập danh sách các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lớn như: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho tàng, chợ, trung tâm thương mại có quy mô lớn, nhà cao tầng, cơ sở tập trung đông người, các khu dân cư tập trung nhiều nhà dễ cháy… 

Trên cơ sở đó, phân loại, phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng cơ sở và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật PCCC. 

Chủ động thường trực, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm nhanh, kịp thời, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả; tổ chức lập và thực tập nhuần nhuyễn các phương án chữa cháy đối với từng loại hình cơ sở; không để bị động, bất ngờ, làm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về PCCC cho cán bộ, chiến sỹ nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, nghiên cứu, đổi mới cách thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho mọi tầng lớp nhân dân…

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc