Bộ Công an: Không để đối tượng tham nhũng bỏ trốn, tẩu tán tài sản

09:35, 07/02/2018
|

(VnMedia) - Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc về tham nhũng; tập trung thu hồi, kê biên nhiều tài sản, áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát không để đối tượng bỏ trốn, tẩu tán tài sản.  

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ công an
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bộ công an

Ngày 6/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP) Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, LP của lực lượng Công an nhân dân; xây dựng, ban hành kịp thời một số văn bản thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP; các biện pháp về giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được tăng cường gắn với khẩu hiệu hành động của Công an nhân dân “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của “Năm tổ chức cán bộ” gắn với yêu cầu phòng ngừa tham nhũng, công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra đã đạt được những kết quả tích cực; công tác thanh tra đột xuất được tăng cường tập trung vào một số lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo chủ động làm tốt công tác năm tình hình, thu thập thông tin về hoạt động của tội phạm tham nhũng để khởi tố, điều tra (khởi tố mới tăng 47 vụ, 90 bị can so với cùng kỳ năm 2016).

Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc về tham nhũng; tập trung thu hồi, kê biên nhiều tài sản, áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát không để đối tượng bỏ trốn, tẩu tán tài sản.

Đồng thời qua công tác điều tra đã rút ra được những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế để kiến nghị Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành chấn chỉnh, khắc phục, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội…

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTN, LP năm 2018, Hội nghị đã thống nhất việc xây dựng, triển khai kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công PCTN đến năm 2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về PCTN, LP tại Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ qua các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và phương châm hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 08-CTR/ĐUCA, ngày 09/01/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương và Hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về một số việc cần làm ngay để thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ về tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong năm 2018 và Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức cán bộ cơ bản, chặt chẽ, theo đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Công an gắn với yêu cầu phòng ngừa tham nhũng trong Công an nhân dân.

Tiếp tục chủ động rà soát các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng để đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội đồng thời tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng…

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc