Chỉ được hỏi cung, lấy lời khai khi có thiết bị ghi âm, ghi hình

11:00, 08/11/2017
|

(VnMedia) - Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung, lấy lời khai... Đó là một trong những định trong dự thảo thông tư liên tịch quy định về quá trình ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử mới được đưa ra lấy ý kiến góp ý. 

Chỉ được hỏi cung, lấy lời khai khi có thiết bị ghi âm, ghi hình
Chỉ được hỏi cung, lấy lời khai khi có thiết bị ghi âm, ghi hình

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng vừa dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Theo đó, dự thảo gồm 3 chương 12 điều hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Không có ghi âm, ghi hình thì không được hỏi cung

Những quy định của Thông tư liên tịch này được áp dụng trong các trường hợp lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đương sự; đối chất; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; diễn biến phiên tòa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Dự thảo thông tư quy định: Cán bộ hỏi cung phải đăng ký với cán bộ chuyên môn trực tiếp quản lý hệ thống thiết bị kỹ thuật ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để được bố trí phòng làm việc, hướng dẫn về quy trình, thao tác kỹ thuật thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh. Sau đó, cán bộ hỏi cung làm thủ tục trích xuất đối với bị can bị tạm giam (không được đưa bị can tại ngoại vào hỏi cung ở cơ sở giam giữ, trừ trường hợp đối chất với bị can đang bị tạm giam).

Khi được sắp xếp phòng làm việc, cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đến phòng làm việc, thông báo cho bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân biết về việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh (đối với lần làm việc đầu tiên), việc thông báo phải ghi vào biên bản sau đó tiến hành làm việc.

Việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh bắt đầu từ khi cán bộ hỏi cung hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân nhấn nút bắt đầu, cán bộ hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải đọc thời gian bắt đầu và ghi rõ trong biên bản.

Trong quá trình hỏi cung hoặc lấy lời khai có thể tạm dừng ghi âm, ghi hình có âm thanh bằng cách nhấn nút tạm dừng. Trước khi tạm dừng cán bộ hỏi cung, lấy lời khai phải đọc rõ thời gian tạm dừng, lý do tạm dừng, khi tiếp tục làm việc cũng phải đọc rõ thời gian tiếp tục, quá trình này được ghi rõ trong biên bản. Kết thúc buổi làm việc, cán bộ hỏi cung, lấy lời khai thông báo cho bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân biết buổi hỏi cung hoặc lấy lời khai kết thúc và nhấn nút kết thúc, thời gian kết thúc ghi rõ trong biên bản.

Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Trường hợp đang hỏi cung, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân mà thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh xảy ra sự cố kỹ thuật không thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì phải dừng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai. Việc này ghi rõ trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.

Việc hỏi cung bị can được tại ngoại hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được thực hiện tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

Lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh

Dự thảo thông tư cũng quy định rõ việc sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung. Theo đó, trong giai đoạn điều tra vụ án, trường hợp Kiểm sát viên tiến hành hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì sau khi kết thúc hỏi cung hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân Kiểm sát viên bàn giao thiết bị ngoại vi lưu trữ dữ liệu cho Điều tra viên của Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án đưa vào hồ sơ vụ án để tiếp tục khai thác, sử dụng và bảo quản theo quy định;

Trong giai đoạn truy tố trường hợp Kiểm sát viên tiến hành hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì thiết bị ngoại vi lưu trữ dữ liệu được Viện kiểm sát khai thác, sử dụng và bảo quản và chuyển cùng hồ sơ vụ án hình sự đến Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án.

Trường hợp các vụ án, vụ việc chuyển để điều tra xử lý theo thẩm quyền thì cơ quan chuyển giao vụ án, vụ việc có trách nhiệm chuyển cả thiết bị ngoại vi lưu dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thu thập được cùng với hồ sơ vụ án đến cơ quan tiếp nhận để tiếp tục khai thác, sử dụng và bảo quản theo quy định. Khi trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, điều tra lại vụ án hình sự thì các thiết bị ngoại vi lưu trữ dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh cũng được trả lại và bàn giao cùng hồ sơ vụ án hình sự.

Việc bàn giao dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân can phải được lập biên bản, cập nhật trên hệ thống sổ sách (hoặc điện tử) để theo dõi, quản lý.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trình tự thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong các trường hợp khác sau: lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đương sự; đối chất; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; diễn biến phiên tòa mà cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có yêu cầu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì thực hiện theo trình tự, thủ tục, sử dụng, bảo quản, lưu trữ dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh như đối với hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch này.

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật thì vẫn tiến hành làm việc bình thường và ghi rõ lý do vào biên bản.

Khánh Công


Ý kiến bạn đọc