Gia Lai: Bổ nhiệm gần 300 công chức lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

20:21, 21/08/2017
|

Theo thanh tra Bộ Nội vụ, có 283 công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh Gia Lai bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó… trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2014 đến 31/3/2017.

Theo đó, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý vẫn còn 283 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Cụ thể có 3/48 lượt không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lĩnh vực, 8/48 lượt chưa đáp ứng về ngạch (chưa được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính), 1/269 lượt quá tuổi bổ nhiệm 5 tháng, 97/387 lượt không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Ngoài ra còn có 11/435 lượt không có trình độ đại học chuyên môn, 67/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ quản lý nhà nước, 54/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ ngoại ngữ, 45/435 lượt chưa đáp ứng về trình độ tin học.

Về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo còn một số hồ sơ bổ nhiệm không có tài liệu thể hiện việc đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, tờ trình của bộ phận…

Trong đó có 1 trường hợp bổ nhiệm không có văn bản xin ý kiến của cơ quan chức năng; 94 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm, nhiều quyết định bổ nhiệm lại ghi không đúng thời gian tiếp nối theo quyết định trước.

Dư 7 cấp phó

Đối với việc tuyển dụng công chức, còn các tồn tại như có 6 trường hợp không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi quyết định tuyển dụng; không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tuyển dụng các trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, có 3 trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm có trình độ đại học; 1 trường hợp tiếp nhận xếp lương ngạch chuyên viên chính nhưng UBND tỉnh không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ; 1 trường hợp tuyển dụng theo chế độ cử tuyển nhưng không thực hiện quy trình xét tuyển.

Đối với 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh nhưng lại không đúng đối tượng theo quy định.

Về số lượng cấp phó, còn 4/38 cơ quan, đơn vị vẫn sử dụng vượt quá số lượng cấp phó 7 người.

Cũng trong thời gian thanh tra, có 1 trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học chưa đáp ứng yêu cầu thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên theo quy định.

Không có trình độ đại học, miễn nhiệm chức lãnh đạo 

Bộ Nội vụ kiến nghị rà soát những trường hợp đã được tuyển dụng không qua thi; hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt và xét tuyến đối tượng cử tuyển.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tỉnh Gia Lai rà soát, bổ sung các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu vào hồ sơ công chức. Miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với các công chức không đáp ứng trình độ đại học.

Có kế hoạch cử công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học... đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn hoàn thành. Khi hết thời hạn quy định, nếu không đáp ứng thì không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo.

Rà soát việc cử công chức đi đào tạo sau đại học đúng đối tượng. Có biện pháp sắp xếp số lượng cấp phó vượt quy định…

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Theo Vietnamnet


Ý kiến bạn đọc