Quy định mới về việc đình chỉ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

05:46, 01/05/2017
|

(VnMedia) - Không bảo đảm một trong các điều kiện mở ngành theo quy định; Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo... là một trong những quy định mới về việc đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với các cơ sở đào tạo...

Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 19/5/2017) quy định mới về các trường hợp đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đối với các cơ sở đào tạo như sau:

- Không bảo đảm một trong các điều kiện mở ngành theo quy định;

- Tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo;

- Không đạt tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo theo quy định;

- Bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh khi vi phạm pháp luật về giáo dục;

- Không thực hiện đúng quy trình rà soát, bổ sung điều kiện mở ngành đối với những ngành đã được phép đào tạo;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định hiện nay, Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT đã bỏ quy định cụ thể sẽ đình chỉ tuyển sinh với trường hợp không tuyển sinh được trong thời gian 3 năm liên tiếp.

Ngoài ra, quy định rõ thời hạn đình chỉ tuyển sinh từ 12 đến 24 tháng (hiện nay không quy định thời hạn cụ thể) và được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc