45 văn bản hết liệu lực thi hành năm 2015

14:54, 04/02/2016
|

(VnMedia)- Theo thống kê của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong năm 2015, đã có 45 văn bản hết hiệu lực thi hành (bao gồm: 27 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 18 văn bản hết hiệu lực một phần).

Theo Quyết định số 134/QĐ-BTP, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong năm 2015 là 45 văn bản (bao gồm: 27 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 18 văn bản hết hiệu lực một phần) thuộc các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp (11 văn bản); Bồi thường nhà nước (02 văn bản); Dân sự - kinh tế (03 văn bản); Đăng ký giao dịch bảo đảm (01 văn bản); Hình sự - hành chính, xử lý vi phạm hành chính (03 văn bản); Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (10 văn bản); Hợp tác quốc tế (02 văn bản); Kiểm soát thủ tục hành chính (01 văn bản); Nuôi con nuôi (01 văn bản); Thi đua – Khen thưởng (01 văn bản); Thi hành án dân sự (08 văn bản); Thống kê (01 văn bản); Tổ chức, bộ máy (02 văn bản); Trợ giúp pháp lý (01 văn bản). Ngoài ra, 03 (ba) văn bản có thời điểm hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2015 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (chưa được công bố trước đó) cũng được đưa vào Danh mục văn bản kèm theo Quyết định số 134/QĐ-BTP để công bố theo quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Quyết định số 134/QĐ-BTP và Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng tải chi tiết tại mục Văn bản điều hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin tại Quyết định số 134/QĐ-BTP phục vụ việc áp dụng và thi hành pháp luật.


Ý kiến bạn đọc