Trường hợp bị giảm trừ bồi thường bảo hiểm ôtô

09:51, 02/07/2015
|

Trên thị trường bảo hiểm hiện nay, các công ty bảo hiểm ô tô thường có những điều khoản riêng liên quan đến vấn đề giảm trừ tiền bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm, không phải khách hàng nào cũng để ý đến điều khoản này. Việc này dẫn đến tình trạng khi xảy ra nghiệp vụ bảo hiểm cho xe ô tô, nhiều khách hàng đổ lỗi cho công ty bảo hiểm về vấn đề cố tình giảm tiền bồi thường.

Ảnh minh họa


Một vài trường hợp giảm trừ bồi thường cũng được PTI liệt kê trong các điều khoản bảo hiểm. Cụ thể như sau:

 

1. Trường hợp công ty bảo hiểm ô tô giảm trừ 10% số tiền bảo hiểm:

 

Bạn sẽ bị công ty bảo hiểm ô tô giảm trừ 10% số tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 

Khi xe gặp sự cố và tổn thất, chủ xe cơ giới không thông báo ngay về công ty bảo hiểm và không gửi Thông báo tổn thất bằng văn bản cho công ty trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn; không thông báo ngay cho công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất( trừ trường hợp bất khả kháng).

 

Chủ xe cơ giới không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về tài sản hoặc bảo vệ hiện trường khi gặp tai nạn.

 

Chủ xe cơ giới lái xe vượt quá tốc độ cho phép và gây ra tai nạn.

 

2. Trường hợp công ty bảo hiểm ô tô giảm trừ 30% số tiền bảo hiểm:

 

Trong trường hợp bạn tự ý di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản được bảo hiểm mà chưa có sự chấp thuận, đồng ý từ phía công ty bảo hiểm ô tô. Trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn và đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 

3. Trường hợp công ty bảo hiểm ô tô giảm trừ 50% đến 100% số tiền bảo hiểm:

 

Trong trường hợp xảy ra sự cố dẫn đến nghiệp vụ bảo hiểm, nếu bạn không bảo lưu quyền khiều nại và chuyển quyền đòi người thứ 3 cho công ty bảo hiểm ô tô kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ tài liệu cần thiết, không hợp tác chặt chẽ với công ty bảo hiểm để đòi lại từ người thứ ba hoặc tự động thỏa thuận bồi thường với bên thứ ba trước khi thông báo lại cho nhân viên bảo hiểm.

 

Trong trường hợp không trung thực trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường; không tạo điều kiện thuận lợi cho công ty bảo hiểm trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu trong chứng từ đó,chủ xe cơ giới cũng hoàn toàn có thể bị phía công ty bảo hiểm ô tô tiến hành giảm trừ từ 50% đến 100% số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình huống.


Ảnh minh họa


4. Các trường hợp giảm trừ tiền bồi thường khác.

 

Ngoài các quy định nêu ở trên, các công ty bảo hiểm ô tô cũng sẽ giảm trừ tiền bồi thường của bạn khi gặp phải một số trường hợp như sau

 

Giảm trừ tiền bồi thường tương ứng với tỉ lệ % chở quá trọng tải, quá số người quy định (từ trên 20% đến 50%) theo quy định tại Giấy chứng nhận kiểm định. Không áp dụng giảm trừ bồi thường đối với xe tải chở vượt quá số người quy định.

 

Giảm trừ số tiền bồi thường theo tỉ lệ giữa số phí bảo hiểm thực nộp và số phí bảo hiểm phải nộp theo quy định trong trường hợp chủ xe cơ giới kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm sai (không đúng mục đích sử dụng xe) dẫn đến việc công ty bảo hiểm ô tô tính và thu thiếu số tiền bảo hiểm theo quy định. Hoặc trong trường hợp chủ xe không chủ động thông báo cho công ti bảo hiểm về việc gia tăng mức rủi ro bảo hiểm để bổ sung phí bảo hiểm (chuyển đổi mục đích sử dụng, cải tạo, nâng cấp xe).

 

Khi bạn bị giảm trừ số tiền bồi thường theo nhiều tỉ lệ khác nhau do vi phạm nhiều lỗi khác nhau, công ty bảo hiểm sẽ lựa chọn giảm trừ tiền bồi thường theo lỗi cao nhất. Do đó, để giảm thiểu tối đa khả năng bị giảm trừ tiền bồi thường, chủ xe cơ giới nên tìm hiểu kỹ các khoản mục liên quan và nghiêm túc tuân thủ theo các quy định được đưa ra từ phía các công ty bảo hiểm ô tô.


T.H

Ý kiến bạn đọc