Triển khai Nghị định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

19:04, 18/02/2020
|

 - Bộ Giao thông vận tải vừa có chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Triển khai Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp và người dân để hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải (thay thế Thông tư 63/2014, Thông tư 60/2015, Thông tư 92/2015), trình Bộ GTVT ban hành.

Bộ GTVT cũng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN rà soát toàn bộ các nhiệm vụ giao Bộ GTVT quy định, trong Nghị định số 10/2020 để đề xuất Bộ GTVT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo hình thức ban hành thông tư hướng dẫn hoặc xây dựng đề án, dự án.

Trong đó, ưu tiên tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng lộ trình về thời gian quy định trong Nghị định số 10/2020 như: các nội dung đưa vào quy định, hướng dẫn tại thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; xây dựng hạ tầng và phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải toàn quốc; xây dựng hạ tầng công nghệ và quy định việc kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát để nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 
 Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cần ưu tiên ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình, xe buýt; bến xe, trạm dừng nghỉ đường bộ; kết nối, chia sẻ dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe với Bộ Công an, Bộ Tài chính để phối hợp quản lý; lập hồ sơ trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô (không kinh doanh vận tải).

"Các cơ quan, đơn vị cần rà soát các quy định tại Nghị định số 10/2020 để bổ sung vào nội dung quy định tại Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020, thời gian tổ chức đảm bảo trước ngày Nghị định số 10/2020 có hiệu lực, tổ chức 3 - 5 địa điểm trong phạm vi toàn quốc", Bộ GTVT chỉ đạo.

Dừng thí điểm xe hợp đồng dưới 9 chỗ từ 1/4/2020

Thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành quyết định số 146/QĐ-BGTVT dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016) kể từ ngày 1/4/2020 để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia Kế hoạch thí điểm trên địa bàn địa phương dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1/4/2020.

Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải dừng hoạt động theo Kế hoạch thí điểm kể từ ngày 1/4/2020 và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 35 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia Kế hoạch thí điểm dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 1/4/2020 và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Trường hợp xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1/4/2020 (đang tham gia Kế hoạch thí điểm) kể từ ngày 1/4/2020: 1- Nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải, thời gian thực hiện xong trước ngày 1/7/2021 theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; 2- Nếu có nhu cầu thực hiện theo loại hình xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định điểm b khoản 6 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Theo Lãnh đạo Vụ Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), trước đây thị trường kinh doanh vận tải xuất hiện loại hình xe kết nối vận tải hành khách thông qua phần mềm ứng dụng nên Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định 24 cho phép thí điểm.Sau thời gian thí điểm đã có hành lang pháp lý mới là Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Vì vậy, việc dừng thí điểm là để thực hiện theo quy định mới là Nghị định 10.

Tuấn Nguyễn

 


Ý kiến bạn đọc


Đọc nhiều