Giải nghĩa dòng chữ bí ẩn trên biển số xe Tổng thống Mỹ

17:40, 09/11/2017
|

"Taxation Without Representation" trên biển số The Beast nói về một câu chuyện chính trị ở Mỹ.

Hiện người đứng đầu Nhà Trắng có 12 chiếc The Beast, dùng chung biển số 800=002, cùng dòng chữ "Taxation Without Representation". Dịch sát, nó có nghĩa "Đóng thuế nhưng không có quyền bầu cử". Đây là thông điệp chính của thành phố Washington, D.C, để phản đối quy chế không cho phép thành phố này có đầy đủ quyền hạn tại Quốc hội Mỹ.

Khẩu hiệu

Khẩu hiệu "Taxation Without Representation" trên biển số The Beast ở Đà Nẵng.

Hiến pháp Mỹ quy định Washington, D.C là thủ đô của Mỹ, và nằm dưới quyền quản lý của Quốc hội Mỹ. Washington, D.C được quy định là một đặc khu liên bang, không phụ thuộc vào bất cứ tiểu bang nào.

Quốc hội Mỹ có quyền hành tối cao đối với Washington, D.C. Vì vậy, cư dân ở đây ít có quyền tự trị hơn. Đặc khu có một đại biểu quốc hội, nhưng không có quyền biểu quyết, và cũng không có thượng nghị sĩ. Ít quyền hạn hơn, nhưng họ vẫn phải đóng thuế thu nhập giống như tiểu bang thông thường.

Năm 2000, chính quyền thành phố gắn khẩu hiệu "Taxation Without Representation" trên tất cả biển số xe đăng ký tại Washington D.C. Tổng thống Bill Clinton thể hiện sự ủng hộ bằng cách gắn khẩu hiệu trên biển số xe The Beast.

Nhưng đến thời George W.Bush, khẩu hiệu đã bị gỡ bỏ, vì tránh yếu tố chính trị trên xe limousine của tổng thống.

Năm 2008, Hội đồng thành phố Washington D.C kêu gọi ông Obama sử dụng tấm biển, nhưng ông không làm vậy. Chỉ cho đến nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Obama mới sử dụng lại, và cho phép tất cả xe của Nhà Trắng dùng biển số có khẩu hiệu đó. Hiện tại, khẩu hiệu "Taxation Without Representation" vẫn có trên biển số The Beast của Tổng thống Donald Trump.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc