Quý I/2022, nộp ngân sách từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đạt 229 tỷ đồng

0
0

 - Theo Bộ Tài chính, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 229 tỷ đồng.

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, trong Quý I/2022, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 

Trong năm 2021 đã ghi nhận 04 doanh nghiệp cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 333 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 196 tỷ đồng, gồm: 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cổ phần hóa trong năm 2020 và 01 doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2021 là Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển chè Nghệ An (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Về tình hình thoái vốn, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, trong Quý I/2022, các Tập đoàn, Tổng công ty đã thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 251 tỷ đồng, thu về 1.884 tỷ đồng, trong đó: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã thực hiện bán vốn tại 06 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 69 tỷ đồng, thu về 475 tỷ đồng; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn tại Công ty cổ phần Bưu điện với giá trị sổ sách 182 tỷ đồng, thu về 1.409 tỷ đồng.

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc