Người dân gửi gần 5,5 triệu tỷ đồng tiết kiệm

0
0

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi dân cư tăng 2 tháng liên tiếp và mức tăng khá mạnh.

Ngân hàng Nhà nước đã công bố số liệu về tổng phương tiện thanh toán, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 2/2022.

 

Cụ thể, tổng phương tiện thanh toán cuối tháng 2 đạt hơn 13,64 triệu tỷ đồng, tăng 1,81% so với cuối năm 2021. Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,38% so với đầu năm. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ nhóm khách hàng dân cư, trong khi tăng trưởng tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp lại kém khả quan.

Trong đó, tiền gửi của tổ chức doanh nghiệp cuối tháng 2 đạt hơn 5,63 triệu tỷ đồng, giảm gần 9.000 tỷ so với cuối năm 2021. 

 

Trong khi đó, tiền gửi dân cư tăng 2 tháng liên tiếp và mức tăng khá mạnh. Tính đến thời điểm cuối tháng 2, người dân để hơn 5,46 triệu tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, tăng hơn 56.000 tỷ so với cuối tháng 1 và tăng hơn 159.600 tỷ đồng so với cuối năm 2021 (tương đương tăng 3,01%). Mức tăng hơn 159.600 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm nay còn lớn hơn cả mức tăng trong cả năm 2021 (chỉ hơn 158.600 tỷ đồng).

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc