3 cổ phiếu thuộc “họ FLC” vào diện cảnh báo từ 26/4

0
0

- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo việc đưa 3 cổ phiếu gồm: FLC, ROS, HAI vào diện cảnh báo từ ngày 26/4.

Lý do được HOSE đưa ra là các tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quả 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

 

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo việc ngưng cho các công ty chứng khoán cấp margin các cổ phiếu trên, vì cả 3 doanh nghiệp trên đều chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán, quá hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Như vậy, FLC còn 4 thành viên còn được cấp margin gồm: AMD, KLF, ART và GAB.

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc