Phạt đến 200 triệu đồng với vi phạm trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

0
0

- Theo Nghị định, về hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền (tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân).

Với mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng quy định cụ thể về hình thức xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng (gồm đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (TCĐTCT). 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế toàn bộ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định về kinh doanh đặt cược, casino và TCĐTCT.

Theo Nghị định, về hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền (tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân); Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn (tối đa là 24 tháng); Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

 

Nghị định số 137 cũng bổ sung 02 nhóm hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, đối với hành vi vi phạm về quảng cáo: Phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng trong trường hợp quảng cáo hoạt động kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh hoặc nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền: Phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; Phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch đáng ngờ; Phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về kiểm tra, thanh tra trong hoạt động kinh doanh TCĐTCT, nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh TCĐTTC, Nghị định quy định công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột xuất.

Đối với công tác kiểm tra định kỳ, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND cấp tỉnh kiểm tra định kỳ 03 năm/lần để kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD và việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác kiểm tra đột xuất, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh và cơ quan công an từ cấp huyện trở lên quyết định kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp.

Yến Nhi


Ý kiến bạn đọc