Hà Nội: Đã có hơn 2,4 triệu khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện

0
0