Tiểu thương được hỗ trợ thanh toán điện tử trong ngày không dùng tiền mặt 16/6

0
0

- 1000 tiểu thương sẽ được tài trợ tới 1 tỷ đồng khi tham gia thực hiện các thanh toán điện tử trong ngày không dùng tiền mặt 16/6 tới đây.

“Tiểu thương không tiền mặt” là chương trình nhằm thúc đẩy tiến trình không sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế để hướng đến xã hội phi tiền mặt ở Việt Nam nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt năm 2020 - 16/6/2020” do báo Tuổi Trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng nhà nước. “Ngày không tiền mặt” là chuỗi sự kiện do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2019. Đây là ngày các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được khuyến khích sử dụng khi mua sắm, giao dịch thanh toán. Người tiêu dùng sẽ hưởng chính sách ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán và các nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ. <