Thị trường trái phiếu khu vực Đông Á mới nổi vẫn đang bị kìm hãm vì Covid-19

0
0