Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

0
0

- Tháng 5, kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 18,3 nghìn tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (TPCP) thông qua đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), giá trị giao dịch thị trường TPCP thứ cấp đạt 185 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh tăng 6,94% so với tháng trước.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tháng 5/2020, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 18.392 tỷ đồng trái phiếu, tăng 510% so với tháng trước. Toàn bộ trái phiếu huy động được do KBNN phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 5 đạt 70,3%, khối lượng đặt thầu gấp 2,6 lần khối lượng gọi thầu.

So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu KBNN tháng 5 tăng trên tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,22 - 0,40%/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm và 10 năm tăng mạnh nhất, cùng tăng 0,40%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.263 tỷ đồng/phiên, tăng 32% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos đạt 32,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

 

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 124 nghìn tỷ đồng, tăng 94% về giá trị so với tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 558 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 60,5 nghìn tỷ đồng, giảm 20,6% về giá trị so với t