Kiểm toán dự án PPP thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu Quốc hội

0
0

 - Sáng nay (28/5), Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Vấn đề coi dự án PPP có phải là dự án đầu tư công hay không và việc thực hiện kiểm toán như thế nào đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của hầu hết các đại biểu phát biểu trong phiên họp này.

Đây là Dự luật đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp trước. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến các cơ quan của Quốc hội và các báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay đã báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu của dự án Luật.

Phải coi dự án PPP là đầu tư công

Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) là người đã phân tích và đưa ra những lập luận khá chi tiết để khẳng định, các dự án đầu tư dạng PPP chính là dự án đầu tư công và do đó, cần phải kiểm toán chặt chẽ. Giải thích vì sao lại khẳng định dự án PPP là đầu tư công, đại biểu Bùi Văn Phương nói: "Dự án này do nhà nước chủ trì, đứng ra để mời gọi thêm nhà đầu tư tư nhân tham gia, được lập dựa trên chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển của đất nước, chỉ khác là do nhà nước chưa đủ tiền làm ngay nên cần có sự hợp tác; Thứ hai, dự án này phải do các cấp có thẩm quyền quyết định. Đó là phân cấp cho Quốc hội quyết định chủ trương, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương và ở địa phương là HĐND quyết định chủ trương và hợp tác công tư. Phần tư thực hiện thì nhà nước phải trả tiền lại cho nhà đầu tư bằng giá trị công trình như h