Hàng nghìn khách hàng tại Yên Bái được giãn nợ, hỗ trợ khôi phục sau dịch Covid-19

0
0

 - Ngày 28/5/2020, NHNN phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Kết nối Ngân hàng -Doanh nghiệpnhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19, với mục tiêu là đẩy mạnh triển khai các chính sách, các giải pháp hỗ trợ trực tiếp của ngành NH, tăng khả năng tiếp cận vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh cho người dân, DN trong bối cảnh “bình thường mới” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm 36 tỉnh có nguy cơ thấp về lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhưng hoạt động của các DN trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn, tín dụng NH tăng chậm.

Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế đến tháng 4/2020 đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, một số lĩnh vực giảm so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm