Doanh nghiệp Việt cần làm gì để tránh bị khởi kiện gian lận xuất xứ hàng hóa?

0
0

 - Theo Bộ Công Thương, để tránh bị khởi kiện lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ trong thương mại quốc tế, các doanh nghiệp cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về chứng nhận xuất xứ, không tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ.