Đã có 12,4 triệu khách hàng được giảm giá điện

0
0

- Tính đến ngày 12/5/2020, đã có 12,4 triệu khách hàng (chiếm tỷ trọng 43,94% khách hàng) được giảm giá điện, với tổng số tiền giảm là 1.739,3 tỷ đồng.

Đại dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của nền kinh tế xã hội Việt Nam, gây ra khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp và đời sống của người dân. Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19, Bộ C