800 sàn môi giới đóng cửa, làn sóng môi giới bất động sản “di cư” theo chủ đầu tư lớn

0
0

- Sự giải thể hàng loạt của các sàn giao dịch bất động sản đang tạo nên làn sóng di cư công việc của môi giới khi chuyển dần sang làm chuyên viên kinh doanh cho các chủ đầu tư lớn khi các ông lớn này đẩy mạnh mảng "sale in house", kinh doanh online với nguồn hàng dồi dào.