Xuất khẩu gạo nửa đêm, Intimex trúng 25% hạn ngạch: Tổng cục Hải quan nói gì?

0
0

Intimex đăng ký xuất khẩu thành công 102 tờ khai, với 96.234 tấn, trong tổng số 400.000 tấn gạo mở tờ khai xuất khẩu theo hạn ngạch tháng 4/2020.

 

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian từ 0h – 6h15 ngày 12/4 có 38 doanh nghiệp đăng ký 519 tờ khai xuất khẩu, với số lượng gạo đăng ký qua tờ khai xuất khẩu là 399.989,43 tấn.

Như vậy, hạn ngạch xuất khẩu gạo chỉ còn 10,57 tấn, các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai xuất khẩu với số lượng lớn hơn sẽ không được hệ thống tiếp nhận.

Xuất khẩu gạo nửa đêm, Intimex trúng 25% hạn ngạch: Tổng cục Hải quan nói gì? - 1

Intimex thắng lớn trong "cuộc đua" mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lúc 0 giờ. 

Sau thời điểm 6h15 có 2 doanh nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp đăng ký tờ khai thời điểm trước đó, đăng ký 2 tờ khai với số lượng ít hơn 10,57 tấn thì được hệ thống tiếp nhận.

Đáng chú ý, trong số hơn 399.000 tấn gạo đã đăng ký đợt đầu, Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex đăng ký được 96.234 tấn, chiếm gần 25% tổng khối lượng 400.000 tấn gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Tuy nhiên, sau khi kết quả được công bố, nhiều doanh nghiệp bức xúc cho rằng có dấu hiệu trục lợi từ chính sách quản lý hạn ngạch xuất khẩu g