Cục QLTT Hải Dương tê liệt vì "sếp" thường xuyên không đến cơ quan

11:18, 12/02/2020
|

- Trong thời gian công tác ở tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương có những sai phạm trong công tác cán bộ. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa có thông tin chính thức liên quan tới sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Nhiều sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, đã nhận được đơn kiến nghị, phản ánh về một số sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương có liên quan đến chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 68) tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Để xác minh vụ việc, từ tháng 5 năm 2019 Tổng cục QLTT đã tổ chức các đoàn công tác tiến hành làm việc với Cục QLTT tỉnh Hải Dương; đồng thời phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, xem xét, đánh giá trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018 nhưng trong thời gian này ông Nguyễn Thanh Hải không thông qua cấp ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động, đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng tự ý ký vượt so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, dẫn đến không bố trí được công việc, bố trí quá nhiều lao động cho một vị trí, không có kinh phí chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan được thể hiện bằng đơn thư, phản ánh, kiến nghị; một số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã bỏ không đến cơ quan làm việc từ nhiều tháng trước.

 Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Báo Lao Động.
Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Báo Lao Động.


Các nội dung trên gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Thanh Hải đã vi phạm quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Bên cạnh đó, từ tháng 8/2018, thành lập Cục QLTT tỉnh Hải Dương trực thuộc Tổng Cục QLTT, Bộ Công Thương, với cương vị người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương ông Nguyễn Thanh Hải đã không thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chấm dứt số hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tự ý ký vượt chỉ tiêu được giao và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, là người đứng đầu cơ quan, khi có sự thay đổi kế toán trưởng, ông Nguyễn Thanh Hải - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Hải Dương đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.

Ông Hải và gia đình đang có khoản vay tại Ngân hàng là khoản vay theo quan hệ dân sự. Do vậy, ông Nguyễn Thanh Hải và Ngân hàng sẽ giải quyết khoản vay theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, việc Ngân hàng làm văn bản gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và ngày 16/5/2019, cán bộ Ngân hàng đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giải quyết khoản vay làm này ảnh hưởng đến văn hoá công sở tại đơn vị. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hải đã giải quyết xong khoản vay tại Ngân hàng nhưng vẫn còn có một số đối tượng bên ngoài đến cơ quan Cục QLTT tỉnh Hải Dương tìm ông Nguyễn Thanh Hải để đòi nợ, gây rối ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Thay thế ông Nguyễn Thanh Hải

Đưa ra ý kiến về những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, trong thời gian công tác ở tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải đã có những sai phạm trong công tác cán bộ, cụ thể là việc tự ý ký hợp đồng lao động 68 vượt chỉ tiêu được giao. Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành thanh tra sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải.

“Ông Hải hiện nay thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, quan điểm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cần có văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương để hiệp y theo thẩm quyền”, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương chia sẻ.

Về nhân sự thay thế, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương sau khi nghiên cứu hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, nắm bắt năng lực trình độ, đạo đức lối sống, các mối quan hệ công tác của nhân sự tại chỗ của Cục QLTT tỉnh Hải Dương nhận thấy nhân sự tại chỗ đảm bảo đủ điều kiện để đảm nhiệm Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương giới thiệu ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương để thay thế ông Nguyễn Thanh Hải lãnh đạo, điều hành Cục QLTT tỉnh Hải Dương. Ông Bùi Trường Giang hiện giữ vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, được quy hoạch chức danh Phó Cục trưởng, có năng lực, được tín nhiệm có thể lãnh đạo, điều hành được hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương về việc giới thiệu nhân sự thay thế ông Nguyễn Thanh Hải lãnh đạo, điều hành Cục QLTT tỉnh Hải Dương; sau khi thực hiện xong quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương, Tổng cục QLTT đã có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cho ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng và giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi Cục QLTT tỉnh Hải Dương.

Ngày 24/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản số 1061-CV/TU về công tác cán bộ, theo đó ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Theo đó, nhất trí với dự kiến của Tổng cục QLTT về việc bổ nhiệm 02 Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang và đồng chí Bùi Trọng Thuân.

Cùng với đó, đề nghị Tổng cục QLTT làm rõ phương án xử lý, bố trí công tác đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương trước khi hiệp y với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang.

Ngày 25/12/2019, Tổng cục QLTT có báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải; giới thiệu ông Bùi Trường Giang, nguyên Phó Chi Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương để giao Quyền Cục trưởng thay thế ông Nguyễn Thanh Hải. Đồng thời, có văn bản phúc đáp công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 09/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đề nghị tiến hành xử lý và phân công công tác đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương trước khi hiệp y với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương đối với đồng chí Bùi Trường Giang.

Yến Nhi


Ý kiến bạn đọc


Đọc nhiều