Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch, đạt con số ấn tượng

09:09, 24/01/2020
|

- Trong vài năm trở lại đây, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đều vượt kế hoạch, đặc biệt thu NSNN năm 2019 vượt xấp xỉ 9,8% (138,2 nghìn tỷ đồng) so dự toán, cao hơn mục tiêu phấn đấu (vượt 5%) và là năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành vượt dự toán. 

Thu ngân sách Nhà nước đạt con số ấn tượng

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt xấp xỉ 9,8% (138,2 nghìn tỷ đồng) so dự toán, cao hơn mục tiêu phấn đấu (vượt 5%) và là năm thứ 4 liên tiếp hoàn thành vượt dự toán; tỷ lệ động viên vào NSNN đạt khoảng 25,7%GDP, huy động từ thuế và phí khoảng 21,1%GDP, cao hơn mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2016-2020 (tương ứng là 23,5%GDP và 21% GDP). 

Rất đáng mừng là cả ngân sách trung ương (NSTW) và ngân sách địa phương (NSĐP) đều thu vượt dự toán, trong đó thu NSTW vượt 4% (32 nghìn tỷ đồng), thu NSĐP vượt 17,7% (trên 106,2 nghìn tỷ đồng), l00% địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN trên địa bàn.
Cũng theo Bộ Tài chính, cơ cấu thu NSNN tiếp tục có chuyển biến, ngày càng bền vững hơn; tỷ trọng thu nội địa tăng dần, từ mức khoảng 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên trên 82% năm 2019, tỷ trọng thu dầu thô và xuất nhập khẩu giảm dần, từ mức bình quân khoảng 31,2% giai đoạn 2011 - 2015 xuống còn khoảng 17,5% năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, kết quả đạt được nêu trên là sự hội tụ của nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố cơ bản, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu chính là nhờ vào sự tăng trưởng ở mức cao, bền vững của nền kinh tế.

Thu NSNN năm 2019 vượt xấp xỉ 9,8% (138,2 nghìn tỷ đồng) so dự toán, cao hơn mục tiêu phấn đấu (vượt 5%)

“Mặc dù điều kiện trong và ngoài nước không thuận lợi, nhưng chúng ta đã đạt được thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% (mục tiêu tăng 6,6 - 6,8%), chất lượng tăng trưởng được nâng lên, hiệu quả đầu tư được cải thiện, năng suất lao động tăng 6,2%, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 46,11%; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79% (mục tiêu dưới 4%); thương mại tiếp tục diễn biến tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt trên 517 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư gần 10 tỷ USD…Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng; xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 10 bậc, xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia tăng 3 bậc.... Đây chính là nền móng vững chắc cho thực hiện thu NSNN năm 2019”, Bộ Tài chính thông tin.

Một yếu tố cũng vô cùng quan trọng là, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; sự đồng thuận và quyết tâm phấn đấu của các Bộ, ngành, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; và sự đóng góp to lớn, trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đối với công tác quản lý thu NSNN .

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Cũng liên quan đến nguồn thu ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, một yếu tố quan trọng giúp nguồn thu NSNN đạt kết quả cao là, tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Theo đó, trong năm 2019, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, bãi bỏ 49 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 23 thủ tục và ban hành mới 38 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm để tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan. 

Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; triển khai trực tuyến 982 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính (trong đó 114 dịch vụ mức độ 1, 364 dịch vụ mức độ 2, 197 dịch vụ mức độ 3 và 307 dịch vụ mức độ 4).

Trong lĩnh vực thuế, đã triển khai hệ thống khai thuế qua mạng đến 63 Chi cục Thuế địa phương, với 99,86% số doanh nghiệp tham gia, tiếp nhận khoảng 12 triệu hồ sơ khai thuế; số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử đạt 99,5% và hoàn thuế theo phương thức điện tử đạt 93,3%; triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; mở rộng kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - các ngân hàng thương mại.

Trong lĩnh vực hải quan, đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị Hải quan thông qua các hệ thống VNACSS/VCIS; triển khai cổng thanh toán điện tử tại các Cục Hải quan. Mở rộng kết nối thực hiện các thủ tục hành chính và dịch vụ công qua Cơ chế một cửa quốc gia với 13/14 bộ, ngành, với 173 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế này; trao đổi chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D với 5 nước ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Bộ Tài chính cho biết, những nỗ lực đại hóa công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan trong thời gian qua đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao, qua đó động viên người nộp thuế chủ động kê khai, nộp kịp thời số thuế phát sinh theo quy định của pháp luật. 

Theo báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 24/10/2019, chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội của Việt Nam tăng 22 bậc, đưa Việt Nam từ vị trí thứ 131 lên xếp thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá; vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02.

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Đọc nhiều