Chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng cho năm 2020

11:48, 14/11/2019
|

 - Sáng nay 14/11 với  với 437/441 đại biểu tán thành (90,48%) phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, với tổng số chi là 1.069.568,636 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Quốc hội quyết định tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768, 636 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531,364 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng số chi ngân sách trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết là 1.069.568,636 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế giảm so với năm 2018, còn 14.600 tỷ đồng (năm 2019 dự toán 16.200 tỷ).

Quốc hội quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỷ, chi thường xuyên 479.787, 222 tỷ. Chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 55.066 tỷ...

Theo dự toán chi của từng cơ quan, tổng chi văn phòng Trung ượng Đảng 2.817,780 tỷ đồng, Văn phòng Chính phủ 1.326,430 tỷ đồng, Văn phòng Quốc hội 1.551,890 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31/ 12/2019, thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc