PV GAS ký kết các hợp đồng quan trọng về 2 Dự án đường ống dẫn khí

18:39, 14/10/2019
|
- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức Lễ ký kết các Hợp đồng liên quan đến Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và Dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.
 
Tại buổi lễ, PV GAS đã tiến hành ký kết các hợp đồng: Hợp đồng EPC phần đường ống biển; Sản xuất ống; Bọc ống thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (mà đại diện là Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ - PVSEG) với các Nhà thầu Technip Geoproduction (M) SDN BHD (TECHNIP)/ Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí VN (PV PIPE)/ Công ty CP Bọc ống Dầu khí VN (PV COATING) và Hợp đồng EPC Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc Dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (mà đại diện là Công ty Quản lý dự án khí - DAK) với Tổng thầu là Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).
 
Ký kết Hợp đồng EPC Sao Vàng – Đại Nguyệt thuộc Dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (đại diện là Công ty Quản lý dự án khí – DAK) với Tổng thầu là PTSC
Ký kết Hợp đồng EPC Sao Vàng – Đại Nguyệt thuộc Dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (đại diện là Công ty Quản lý dự án khí – DAK) với Tổng thầu là PTSC
Nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2015 với 151km tuyến ống biển từ KP 207.5 đến giàn BK-Thiên Ưng. 
 
Việc ký kết 3 hợp đồng đã nêu nhằm đảm bảo mục tiêu: hoàn thành đấu nối với phần đường ống biển và sẵn sàng tiếp nhận khí Sao Vàng – Đại Nguyệt dự kiến vào quý III/2020. 
 
Ký kết Hợp đồng Bọc ống thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam với PV COATING
Ký kết Hợp đồng Bọc ống thuộc Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh giữa Tổng công ty Khí Việt Nam với PV COATING
 
Dự án Thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt cũng mang ý nghĩa quan trọng và có tính khẩn trương không kém: Đây chính là quá trình đầu tư xây dựng đường ống từ giàn nén Sao Vàng kết nối với đường ống Nam Côn Sơn 2 hiện hữu, đồng thời kết nối với mỏ Thiên Ưng - Đại Hùng nhằm thu gom và vận chuyển về bờ sản lượng khí Sao Vàng - Đại Nguyệt và Thiên Ưng - Đại Hùng. Dự kiến khi hoàn thành công trình vào cuối Qúy III/2020, sẽ đưa sản lượng khí khoảng 2-3 tỷ m3/năm về bờ, bổ sung nguồn khí cho khu vực Đông Nam bộ. Dự án tận dụng tối đa các cơ sở hạ tầng công nghiệp khí sẵn có của PV GAS, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án, cũng như hiệu quả khai thác khí ngoài khơi. Đường ống thu gom vận chuyển khí này có công suất thiết kế tương đương 7.9 triệu m3 khí/ngày đêm.
 
Chúc mừng các bên tham gia các dự án quan trọng vừa được ký kết, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PVN đã đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm thực hiện thành công các hợp đồng của các bên, thể hiện sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của PV GAS với vai trò Chủ đầu tư. Ông cũng mong rằng, Tổng thầu PTSC, Nhà thầu TECHNIP, Nhà thầu PV PIPE, Nhà thầu PV Coating nhận thức rõ về các yêu cầu của Chủ đầu tư, hoàn thành các phần công việc, gói thầu được giao, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng thủ tục/quy trình.
 
Qua Lễ ký kết, các bên tin tưởng rằng, từ đây, các hạng mục công trình của Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 và Dự án Thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt hoàn thành và đi vào vận hành sẽ góp phần ổn định an ninh năng lượng Quốc gia, bổ sung nguồn khí để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước ngày càng tăng cao.
 
Minh Ngọc