Nguồn thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao

13:06, 11/10/2019
|
 – Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018.
 
Trong đó, nguồn thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%).
 
Theo Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã tập trung triển khai công tác thu ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào ngân sách Nhà nước.
 
 
Riêng đối với nguồn thu dầu thô, Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện tháng 9 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.
 
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 9 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; Hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.
 
Ở chiều ngược lại, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi Ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi hết quý III/2019 đạt 1.029,95 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018; Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán; Chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán; Chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán.
 
Về thực hiện vốn đầu tư phát triển, số vốn giải ngân đến nay mới đạt 49,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. 
 
Minh Ngọc