Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP đang có xu hướng giảm xuống

19:09, 09/10/2019
|
  Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP của cả nước có xu hướng giảm xuống sau 15 năm triển khai Nghị quyết trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 
Ngày 9/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp báo thông tin về 2 sự kiện Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể & Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2019.
 
Hợp tác xã cần đóng vai trò tích cực
 
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực HTX lại hoạt động khá ổn định.
 
Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế…
 
Số liệu của Cục Phát triển HTX, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau 15 năm triển khai Nghị quyết, hiện cả nước có 101.400 tổ hợp tác (THT), tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với năm 2003; thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia, tăng khoảng 57,3%. Số lao động thường xuyên trong THT khoảng 1,1 triệu lao động, tăng 11,2% so với năm 2003. Doanh thu bình quân của 1 THT là 408 triệu đồng, tăng 75,7% so với năm 2003.
 
Tại buổi họp báo ngày 9/10
Tại buổi họp báo ngày 9/10
Đồng thời, số lượng các HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số HTX. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4,4 tỷ đồng/HTX, tăng 3,6 tỷ đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 (tăng 20,9 triệu đồng, khoảng 133%). 
 
Tuy vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP của cả nước có xu hướng giảm xuống sau 15 năm triển khai Nghị quyết (trung bình khoảng 4%). Đóng góp của khu vực HTX thể hiện qua hai kênh: Đóng góp trực tiếp của khu HTX, THT vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế hộ thành viên. Cũng trong giai đoạn này, đóng góp của khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình chiếm trên 30% GDP cả nước. Đây chính là đóng góp gián tiếp nhưng quan trong của khu vực HTX, THT thông qua tác động tới kinh tế hộ thành viên.
 
“Hợp tác xã cần đóng vai trò tích cực, kết nối và mở rộng hợp tác, tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế thành viên và các chủ thể khác. Đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, các hợp tác xã cần phải tự đổi mới và phát triển lớn mạnh để có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường”, Thứ trưởng Võ Thành Thống chỉ rõ.
 
Hai sự kiện quan trọng bàn về vấn đề kinh tế tập thể, hợp tác xã
 
Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vào ngày 14/10/2019, Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về KTTT sẽ diễn ra tại Hà Nội, với 2 sự kiện quan trọng bàn về vấn đề kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã.
 
Theo đó, buổi sáng tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 với chủ đề “Cơ chế chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, hợp tác xã”. Chiều cùng ngày, Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, được tổ chức vào buổi chiều dưới hình thức Bán tập trung (tập trung ở trung ương kết hợp trực tuyến tại địa phương) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.
 
Diễn đàn là nơi để các hợp tác xã, các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất các chính sách để phát triển hợp tác xã, làm rõ vai trò, bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới, việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).  Các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức quốc tế liên quan: WB, ADB, UNDP, ILO .. tham dự Diễn đàn.
 
Minh Ngọc