PV GAS dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019

19:12, 12/04/2019
|
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) diễn ra ngày 9/4 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019.
 
Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là gần 100 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là 1.841.855.850 cổ phần, chiếm 96,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
 
Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đều đạt từ 99,52% đến 99,98%, 8 tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thống nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2019, trong đó có việc dự kiến chia cổ tức 30% trong năm 2019.
 
Trong năm 2019, PV GAS sẽ vận hành an toàn, hiệu quả và bảo đảm công tác an ninh an toàn các công trình khí hiện có và trong mọi hoạt động; bảo đảm hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa, dự báo, ấn định, cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng.
 
 Ban điều hành Đại hội tham gia thông qua các tờ trình
Ban điều hành Đại hội tham gia thông qua các tờ trình
 
Cùng với đó, kiểm soát, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến thực hiện đầu tư đưa dự án vào sử dụng, đặc biệt là các dự án trọng điểm (LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Sao Vàng - Đại Nguyệt, kho LPG lạnh miền Bắc); thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; tập trung nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục để tham gia, sản xuất ống và bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 và chuẩn bị cho dự án Lô B - Ô Môn.
 
Đồng thời, đẩy mạnh tìm kiếm nguồn LPG có giá cạnh tranh để gia tăng thị phần nội địa giữ vững vai trò là đại lý bán buôn LPG số 1 Việt Nam. Tiếp tục triển khai tích cực công tác phát triển bán lẻ LPG, gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh. Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong và ngoài nước; tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện.
 
Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu tại đại hội
Các cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu tại đại hội
Ngoài ra, quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thu hồi công nợ. Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện.
 
Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang đã nêu rõ: “Trong năm 2019, chúng tôi nhận định Tổng công ty Khí Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn như giá dầu và giá LPG biến động khó lường, do tình hình kinh tế/chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, các nguồn khí mới bố sung có giá thành cao, một số hệ thống, thiết bị đã sử dụng nhiều năm nên tiềm ẩn rủi ro gia tăng chi phí cho bảo dưỡng sửa chữa…  Tuy nhiên, tôi cùng ban lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam đã nhận diện được các rủi ro vừa nêu và đề ra hàng loạt giải pháp để sẵn sàng ứng phó, mục tiêu đảm bảo vận hành các công trình khí an toàn và hiệu quả, cung cấp trên 9,3 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ; đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2 và dự án kho chứa LNG quy mô 1 triệu tấn tại Thị Vải".
 
Trong năm 2018, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 5 - 53% (sản xuất và cung cấp gần 9,7 tỷ m3 khí, trên 1,7 triệu tấn LPG, trên 95 ngàn tấn condensate), trong đó chỉ tiêu sản lượng LPG và Condensate về đích trước kế hoạch từ 2 - 3 tháng; các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 38 - 85% (tổng doanh thu 77.127 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 14.540 tỷ đồng), về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng và tăng từ 16% - 18% so với năm 2017, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước (5.401 tỷ đồng),  nằm trong Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có các chỉ số tài chính ấn tượng (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 25%, trên vốn điều lệ đạt 61%, nợ phải trả/tổng tài sản 25%); tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, cung cấp 60% sản lượng LPG cả nước.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc