Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng mạnh

10:36, 17/04/2019
|
 - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 3 vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 43,93 tỷ USD, tăng mạnh 53,7% so với tháng trước (do số ngày làm việc của tháng 3 nhiều hơn tháng 2 là 8 ngày). 
 
Trong đó, xuất khẩu đạt 22,78 tỷ USD, tăng 63,8% so với tháng trước (tương ứng tăng  8,87 tỷ USD); nhập khẩu đạt 21,15 tỷ USD, tăng 44,2% (tương ứng tăng 6,48 tỷ USD).
 
Cũng theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 3/2019 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 116,31 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 58,86 tỷ USD, tăng 5,3% và nhập khẩu đạt 57,45 tỷ USD, tăng 8%.
 
Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3/2019 thặng dư 1,63 USD, qua đó đưa mức thặng dư thương mại của cả nước trong quý I/2019 đạt 1,41 tỷ USD.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 3/2019 đạt 28,31 tỷ USD, tăng 48,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong quý I/2019 đạt 74,54 tỷ USD, tăng 3,8%, tương ứng tăng 2,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018.
 
Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 16,14 tỷ USD, tăng 59,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong quí I/2019 lên 41,08 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2019 đạt 12,17 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 3 tháng/2019 đạt 33,45 tỷ USD, tăng 4,7% so với 3 tháng/2018.
 
Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3/2019 có mức thặng dư trị giá 3,97 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 3 tháng từ đầu năm 2019 lên mức thặng dư trị giá 7,63 tỷ USD.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc