Chào bán thêm cổ phiếu cũng bị "xiết" chặt như lần đầu phát hành

11:19, 17/04/2019
|

 - Nhiều đại biểu cũng như Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phải được Luật quy định chặt chẽ như phát hành lần đầu để bảo đảm chất lượng của cổ phiếu đưa ra TTCK, hạn chế rủi cho cho nhà đầu tư...

Nâng vốn điều lệ lên gấp 3 lần mức hiện tại

Theo Báo cáo sơ bộ thẩm tra của UBKT Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) được trình bày tại Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng, hiện có 2 loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với quy định nâng điều kiện về mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng để phù hợp với quy mô  thị trường chứng khoán (TTCK) hiện tại và nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng.

Loại ý kiến thứ hai không đồng tình và cho rằng quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng sẽ hạn chế quyền huy động vốn của doanh nghiệp.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế (UBKT) tán thành với Tờ trình Chính phủ và cho rằng việc nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng là cần thiết để nâng cao chất lượng, sự ổn định của cổ phiếu đưa ra TTCK và phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như quy mô TTCK hiện tại.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động.

Để bảo đảm tính khả thi của điều Luật, UBKT đề nghị Cơ quan soạn thảo thuyết minh, làm rõ hơn nữa cơ sở của việc đưa ra đề xuất về mức vốn trên, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, xã hội của quy định này đối với các đối tượng liên quan.

Một số ý kiến nhất trí với loại ý kiến thứ hai và cho rằng, hiện nay hơn 98% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa với mức vốn trung bình khoảng 11 tỷ đồng. Việc quy định tăng mức vốn điều lệ như dự thảo Luật sẽ là rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu huy động vốn trên TTCK.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra

Chào báo thêm chứng khoán phải làm chặt như lần đầu phát hành

Về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cho biết, có ý kiến cho rằng, điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại dự thảo Luật phải được quy định chặt chẽ như phát hành lần đầu để bảo đảm chất lượng của cổ phiếu đưa ra TTCK, hạn chế rủi cho cho nhà đầu tư.

Thường trực UBKT cho rằng ý kiến trên là hợp lý, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung quy định chặt chẽ hơn đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng.

Về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Khoản 2 Điều 27 của dự thảo Luật), có 02 loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm khơi thông dòng vốn hỗ trợ các doanh nghiệp này trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc chào bán chứng khoán cho đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không thuộc phạm vi của dự thảo Luật do những đặc điểm riêng khác với doanh nghiệp thông thường. Do vậy, đề nghị không quy định tại dự thảo Luật.

Trong khi đó, đa số ý kiến trong Thường trực UBKT tán thành với sự cần thiết xây dựng hành lang pháp lý để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng trên TTCK. Điều này cũng phù hợp với chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp .

Tuy nhiên, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với đặc điểm có mức vốn thấp, mức độ rủi ro cao, khó đáp ứng được những điều kiện vay vốn của các ngân hàng nên thường gặp khó khăn trong việc huy động vốn.

Để bảo đảm tính ổn định của Luật, tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện và tránh ảnh hưởng chung đến TTCK, Thường trực UBKT đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung nội dung mang tính nguyên tắc về điều kiện và tổ chức vận hành thị trường vốn dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nội dung cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định.

Về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ (Khoản 2 Điều 27 và Điều 28 của dự thảo Luật), có ý kiến cho rằng, quy định tại dự thảo Luật về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ đang có sự nới lỏng hơn so với quy định hiện. Điều này gây ra những rủi ro cho các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng.

Thường trực UBKT tán thành ý kiến trên và cho rằng, vấn đề phát hành trái phiếu là vấn đề rất quan trọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư nếu không được quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ khâu phát hành. Quy định tại dự thảo Luật hiện nay chưa bảo đảm kiểm soát được chất lượng trái phiếu doanh nghiệp đưa ra thị trường. Do vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung các điều kiện đối với chào bán trái phiếu riêng lẻ trên nguyên tắc ít nhất phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Về thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Chương IX của dự thảo Luật), một số ý kiến đề nghị cân nhắc, chỉnh lý Khoản 1 Điều 131 của dự thảo Luật theo hướng nâng mức phạt tiền tối đa về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với cá nhân có vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.

Thường trực UBKT cho rằng tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung ngày càng phức tạp và tinh vi, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của TTCK, đòi hỏi cần có cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đủ mạnh để áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, chế tài và mức xử phạt phải phù hợp với tính chất và mức độ vi phạm, bảo đảm tính răn đe của pháp luật và phù hợp với quy mô thị trường, do đó, việc nâng mức phạt tiền tối đa về xử phạt hành chính là cần thiết.

Tuy nhiên, Thường trực UBKT đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định mức xử phạt tối đa dựa trên số tiền gây thiệt hại hoặc quy định các hình phạt bổ sung trên cơ sở rà soát tổng thể quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

Ngoài ra, Thường trực UBKT đề nghị rà soát thêm Điều 130 dự thảo Luật để tách riêng các biện pháp xử lý như biện pháp cấm tham gia thị trường, cấm huy động vốn, cấm đảm nhiệm chức vụ... với các hình thức xử lý đã được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính để làm rõ, tách bạch các biện pháp mang tính đảm bảo an ninh, an toàn thị trường, phòng ngừa rủi ro với biện pháp xử lý vi phạm.

Nâng vốn điều lệ của công ty chứng khoán lên 30 tỷ: Có phải là rào cản đối với DN nhỏ?

Việc sửa luật Chứng khoán với việc tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ vẫn đang còn có những ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến dự thảo Luật sẽ là rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Theo Báo cáo sơ bộ thẩm tra của UBKT Quốc hội về  dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) được trình bày tại Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng, hiện có 2 loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với quy định nâng điều kiện về mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng để phù hợp với quy mô  thị trường chứng khoán (TTCK) hiện tại và nâng cao chất lượng của các công ty đại chúng.

Loại ý kiến thứ hai không đồng tình và cho rằng quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng sẽ hạn chế quyền huy động vốn của doanh nghiệp.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế (UBKT) tán thành với Tờ trình Chính phủ và cho rằng việc nâng điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng và điều kiện trở thành công ty đại chúng là cần thiết để nâng cao chất lượng, sự ổn định của cổ phiếu đưa ra TTCK và phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như quy mô TTCK hiện tại.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động.

Để bảo đảm tính khả thi của điều Luật, UBKT đề nghị Cơ quan soạn thảo thuyết minh, làm rõ hơn nữa cơ sở của việc đưa ra đề xuất về mức vốn trên, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, xã hội của quy định này đối với các đối tượng liên quan.

Một số ý kiến nhất trí với loại ý kiến thứ hai và cho rằng, hiện nay hơn 98% doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa với mức vốn trung bình khoảng 11 tỷ đồng. Việc quy định tăng mức vốn điều lệ như dự thảo Luật sẽ là rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu huy động vốn trên TTCK.

Về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng (Khoản 2 Điều 12 của dự thảo Luật), có ý kiến cho rằng, điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại dự thảo Luật phải được quy định chặt chẽ như phát hành lần đầu để bảo đảm chất lượng của cổ phiếu đưa ra TTCK, hạn chế rủi cho cho nhà đầu tư.

Thường trực UBKT cho rằng ý kiến trên là hợp lý, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung quy định chặt chẽ hơn đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng.

Về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Khoản 2 Điều 27 của dự thảo Luật), có 02 loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm khơi thông dòng vốn hỗ trợ các doanh nghiệp này trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc chào bán chứng khoán cho đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không thuộc phạm vi của dự thảo Luật do những đặc điểm riêng khác với doanh nghiệp thông thường. Do vậy, đề nghị không quy định tại dự thảo Luật.

Trong khi đó, đa số ý kiến trong Thường trực UBKT tán thành với sự cần thiết xây dựng hành lang pháp lý để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tiếp cận nguồn vốn đa dạng trên TTCK. Điều này cũng phù hợp với chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp .

  Tuy nhiên, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với đặc điểm có mức vốn thấp, mức độ rủi ro cao, khó đáp ứng được những điều kiện vay vốn của các ngân hàng nên thường gặp khó khăn trong việc huy động vốn.

Để bảo đảm tính ổn định của Luật, tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện và tránh ảnh hưởng chung đến TTCK, Thường trực UBKT đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung nội dung mang tính nguyên tắc về điều kiện và tổ chức vận hành thị trường vốn dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nội dung cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định.

Về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ (Khoản 2 Điều 27 và Điều 28 của dự thảo Luật), có ý kiến cho rằng, quy định tại dự thảo Luật về điều kiện chào bán trái phiếu riêng lẻ đang có sự nới lỏng hơn so với quy định hiện. Điều này gây ra những rủi ro cho các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng.

Thường trực UBKT tán thành ý kiến trên và cho rằng, vấn đề phát hành trái phiếu là vấn đề rất quan trọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư nếu không được quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ khâu phát hành. Quy định tại dự thảo Luật hiện nay chưa bảo đảm kiểm soát được chất lượng trái phiếu doanh nghiệp đưa ra thị trường. Do vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung các điều kiện đối với chào bán trái phiếu riêng lẻ trên nguyên tắc ít nhất phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành.

Về thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Chương IX của dự thảo Luật), một số ý kiến đề nghị cân nhắc, chỉnh lý Khoản 1 Điều 131 của dự thảo Luật theo hướng nâng mức phạt tiền tối đa về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với cá nhân có vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa.

Thường trực UBKT cho rằng tính chất, mức độ vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung ngày càng phức tạp và tinh vi, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của TTCK, đòi hỏi cần có cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đủ mạnh để áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời, chế tài và mức xử phạt phải phù hợp với tính chất và mức độ vi phạm, bảo đảm tính răn đe của pháp luật và phù hợp với quy mô thị trường, do đó, việc nâng mức phạt tiền tối đa về xử phạt hành chính là cần thiết.

Tuy nhiên, Thường trực UBKT đề nghị Cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định mức xử phạt tối đa dựa trên số tiền gây thiệt hại hoặc quy định các hình phạt bổ sung trên cơ sở rà soát tổng thể quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

Ngoài ra, Thường trực UBKT đề nghị rà soát thêm Điều 130 dự thảo Luật để tách riêng các biện pháp xử lý như biện pháp cấm tham gia thị trường, cấm huy động vốn, cấm đảm nhiệm chức vụ... với các hình thức xử lý đã được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính để làm rõ, tách bạch các biện pháp mang tính đảm bảo an ninh, an toàn thị trường, phòng ngừa rủi ro với biện pháp xử lý vi phạm.

 Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc