Nguồn thu từ dầu thô quay đầu giảm

14:46, 06/03/2019
|
 -  Theo Bộ Tài chính, trong tháng 2 vừa qua, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018. 
 
Bộ Tài chính cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các bộ, cơ quan trung ương (CQTW) và địa phương.
 
Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 quy định về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019 với tinh thần chủ động, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật NSNN. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan trung ương đã khẩn trương tiến hành phân bổ, giao dự toán NSNN đến các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.
 
Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tháng 2 ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó:
 
Thu nội địa: Số thu NSNN trong tháng 2 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Thu từ dầu thô: Ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018.
 
Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 2 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 2/2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó kim ngạch nhập khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ.
 
Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 2/2019 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.
 
“Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội”, Bộ Tài chính cho hay.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc