Chưa có doanh nghiệp nào thoái vốn trong 2 tháng đầu năm

10:05, 10/03/2019
|
 -  Theo Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2019, chưa có doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.
 
Báo cáo của Bộ Tài chính về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cho thấy, theo  công  văn  số  991/TTg-ĐMDN  ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 cổ phần hóa 18 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, chưa có doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
 
Riêng về thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cũng cho biết, theo Quyết định số1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 62 doanh nghiệp. Trong 2 tháng đầu năm 2019, cũng chưa có doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.
 
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Đưa ra nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong tháng 3, Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục hoàn thiện một số cơ chế, chính sách quan trọng. Trong đó, rà soát tổng kết và đề xuất việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
 
Cùng với đó, rà soát Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH Một thành viêndo DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp.
 
Trình Quyết  định  thay  thế  Quyết  định  số  21/2012/QĐ-TTg  ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;
 
Ngoài ra, xây dựng, trình Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Hoàn thiện Nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Namtrình Chính phủ.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc