Thu ngân sách Nhà nước đã vượt 7,8% dự toán Quốc hội giao

13:25, 02/02/2019
|
 -  Theo Bộ Tài chính, trong năm 2018, Bộ đã đạt những kết quả toàn diện, điển hình là công tác thu ngân sách đã vượt 7,8% dự toán Quốc hội giao (vượt 103,5 nghìn tỷ). 
 
Bộ Tài chính cho biết, công tác chi Ngân sách Nhà nước được điều hành chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo các nhiệm vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết của Đất nước. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã dần đi vào nề nếp hiệu quả và tiết kiệm; Công tác quản lý nợ công được cơ cấu lại theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng trả nợ.
 
Tính đến 31/12/2018, dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. Quy mô của thị trường chứng khoán đến nay đã đạt khoảng 78% GDP, tăng 11% so với cuối năm 2017, vượt mục tiêu đề ra 70% GDP vào năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 24%, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tăng 21,1%, vốn đầu tư trở lại nền kinh tế tăng 29,5% so với năm 2017.
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (giữa) phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (giữa) phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí
Thông tin từ Bộ Tài chính cũng cho biết, năm 2018 Bộ Tài chính đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2018. Đồng thời, tập trung triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra.
 
Đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (đạt 61,6%).
 
Trong năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mở rộng diện hoàn thuế điện tử ; tăng cường kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp. Cơ quan Hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt mức độ 3 đối với 173/183 thủ tục hành chính.
 
Có 12/14 bộ, ngành tham gia kết nối với 145/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành giảm 6% (từ 82.760 xuống còn 77.736 mặt hàng) so với quý II năm 2015 (mục tiêu giảm 50%).
 
Về công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, năm 2018 Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm chỉ tiêu biên chế công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015.
 
Cũng trong năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối, trong đó 5 đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ; 3 cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; 25 đơn vị cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục; 67 đơn vị cấp chi cục và tương đương; 436 đơn vị cấp tổ (đội) tại địa phương.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) dưới 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 8 – 10%, kiểm soát nhập siêu dưới 2%, tăng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao, nợ thuế dưới 5% tổng thu NSNN.
 
Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019, Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp với 24 giải pháp cụ thể mà Bộ Tài chính đã đề ra tại Hội nghị tổng kết ngành tài chính ngày 9/1/2019, đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và toàn thể Hội nghị đồng tình và thống nhất cao…
 
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2019 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực của toàn Ngành Tài chính, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cả nước; sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả của các ngành, các cấp, trong đó có vai trò quan trọng của hệ thống các cơ quan báo chí tuyên truyền trong cả nước.
 
Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên cần tiếp tục đưa tin khách quan, trung thực và kịp thời về các hoạt động của Ngành Tài chính và làm tốt hơn nữa chức năng phản biện về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, để Bộ Tài chính có thêm kênh thông tin hữu ích phục vụ công tác quản lý và hoàn thiện thể chế chính sách tài chính.
 
Yến Nhi