Hàng loạt quyết định quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 2

08:12, 01/02/2019
|
- Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng; Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng; Không có nợ xấu 2 năm liên tiếp được vay vốn đầu tư ra nước ngoài; Điều chỉnh tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội… là những quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2019.
 
Nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền
 
Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có Thông tư số 38/2018/TT-NHNN quy định về việc nhập khẩu hàng hoá phục vụ hoạt động in, đúc tiền.
 
Theo đó, danh mục hàng hóa chỉ định cơ sở in, đúc tiền nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại; Giấy in tiền; Mực in tiền; Máy ép foil chống giả; Foil chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý; Máy in tiền; Máy đúc, dập tiền kim loại.
 
Khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ sở in, đúc tiền gửi Cơ quan hải quan 1 bản chính văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước kèm hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan hải quan.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2019.
 
Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng
 
Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô vào có hiệu lực từ 25/2/2019.
 
Theo đó, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe trong thời gian công tác gồm:
 
Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng
 
Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132 /2018/TT-BTC, Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, trong đó có quy định rõ về tổ chức kế toán và người làm kế toán.
 
Theo đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của Thông tư này.
 
Thông tư cũng quy định, việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.
 
Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
 
Thông tư có hiệu lực từ 15/2/2019
 
Không có nợ xấu 2 năm liên tiếp được vay vốn đầu tư ra nước ngoài
 
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
 
Theo Thông tư này, Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư ra nước ngoài khi khách hàng đáp ứng các điều kiện sau: (i) Có đủ điều kiện về năng lực pháp lý; (ii) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép; (iii) Có dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi và khách hàng có khả năng trả nợ tổ chức tín dụng; (iv) Có 2 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu tính đến thời điểm đề nghị vay vốn.
 
 
Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng. Quy định này để đảm bảo khách hàng/nhà đầu tư phải thu xếp nguồn vốn khác như vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài, nhằm giảm bớt rủi ro cho tổ chức tín dụng, đồng thời chứng minh năng lực thu xếp tài chính của khách hàng.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2019.
 
Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH từ 2019
 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
 
Theo đó, từ ngày 1/1/2019, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ năm 2016 trở đi, người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định… được điều chỉnh theo công thức:
 
Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh của các năm 2016; 2017; 2018 và 2019 lần lượt là 1,07; 1,04; 1,00 và 1,00.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/2/2019, áp dụng từ ngày 1/1/2019.
 
Minh Ngọc