Vinamilk công bố lợi nhuận ấn tượng trong quý 4/2018

10:46, 11/01/2019
|
 - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã chứng khoán VNM) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất quý 4/2018 của Công ty.
 
Theo báo cáo của Vinamilk gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, tổng doanh thu quý 4/2018 của Vinamilk đạt 13.017 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm 2017 là 12.365 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức +5,3% so với cùng kỳ.
 
Bảng kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất cho quý 4/2018
Bảng kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất cho quý 4/2018
Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2018 đạt 2.668 tỷ đồng, quý 4 năm 2017 là  2.086 tỷ đồng, tăng +27,9%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 là 2.277 tỷ đồng quý 4 năm 2017 là 1.745 tỷ đồng, tăng trưởng +30,5%.
 
Theo giải thích, mức lợi nhuận sau thuế tăng mạnh như trên một phần do doanh thu tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trước.
 
Cùng với đó, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn. Chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.
 
Ngoài ra, các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.
 
Vinamilk cho biết, sẽ công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 đầy đủ sau khi hoàn tất báo cáo quý theo quy định.
 
PV