Sắp kiện toàn bộ máy, nhân sự của Tổng cục Quản lý thị trường

09:32, 21/01/2019
|
 -  Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, hiện điều kiện đã chuẩn bị tốt, thời gian tới sẽ bắt tay vào quy trình bổ nhiệm cán bộ của lực lượng quản lý thị trường và cố gắng trong tập trung quý 1, 2/2019.
 
Theo ông Trần Hữu Linh, ngày 12/10/2018, Tổng Cục quản lý thị trường chính thức đi vào hoạt động, tuy nhiên việc thành lập có điểm đặc biệt khi hình thành một tổ chức mới và nâng cấp bộ máy cũ. 
 
Ông Linh cho biết thêm, trước đây cơ cấu là Chi cục Quản lý thị trường thuộc sở Công Thương các địa phương và theo quy định mới sẽ chuyển từ ngành ngang ở địa phương lên ngành dọc của Bộ Công Thương, do vậy với bộ máy mới, tất cả các chức danh lãnh đạo cũng đều bổ nhiệm mới hoàn toàn.
 
Cũng theo Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, mặc dù vấn đề nhân sự của Tổng cục được dư luận rất quan tâm, song việc bổ nhiệm mới phải làm theo quy trình, trong đó "Quy trình đã được Chính phủ quy định rất rõ, chặt chẽ, rừ các bước quy hoạch cán bộ, giới thiệu nhân sự, bổ nhiệm... và một trong các điều kiện tiên quyết là phải có tổ chức Đảng".
 
Chi cục QLTT tỉnh Lạng sơn đang kiểm tra, tạm giữ thực phẩm nhập lậu.
Chi cục QLTT tỉnh Lạng sơn đang kiểm tra, tạm giữ thực phẩm nhập lậu.
 
Ngay sau khi Tổng cục Quản lý thị trường được thành lập, Bộ Công Thương đã xây dựng Đề án thành lập tổ chức Đảng của quản lý thị trường. Đề án này phải trình lên Thường trực Ban Bí thư để áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 
 
“Mặc dù là tổ chức bộ máy mới của Bộ Công Thương, nhưng để tăng cường tính phối hợp với các địa phương thành lập Đảng bộ tại các địa phương thuộc quản lý của tỉnh, nên khi làm công tác cán bộ phải trao đổi với các tỉnh. Như vậy, vẫn giữ được mối liên hệ với các địa phương và địa phương vẫn theo dõi sát được ngành”, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường thông tin.
 
Theo ông Linh, việc thủ tục thành lập các tổ chức, bộ máy phải có thời gian quy không thể vội được. Trong 3 tháng vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kiện toàn tổ chức này đến nay đã được 35/63 đảng bộ  quản lý thị trường tại các địa phương được thành lập.
 
“Bộ Công Thương rất quyết liệt, bắt đầu triển khai công tác quy trình bổ nhiệm cán bộ các cấp và bộ đã có hướng dẫn cho các Cục quản lý thị trường tại địa phương về quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ tiến tới bổ nhiệm cán bộ. Với quy trình này địa phương nào xong trước sẽ bổ nhiệm trước”, ông Linh khẳng định.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng nhấn mạnh: Bộ Công Thương rất quan tâm tới công tác bổ nhiệm cán bộ nhất là lực lượng quản lý thị trường, bởi tâm tư thoải mái làm việc mới tốt được. “Điều kiện đã chuẩn bị tốt rồi, thời gian tới sẽ bắt tay vào quy trình bổ nhiệm cán bộ, cố gắng trong tập trung quý 1, 2/2019”, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường nhấn mạnh.
 
Trước đó, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018.
 
Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Cơ cấu, tổ chức của Tổng cục QLTT được kế thừa và phát triển từ tổ chức QLTT hiện có, bảo đảm thực hiện thống nhất trong quan hệ chỉ đạo, điều hành xuyên suốt; giữ ổn định, không phát sinh tăng đầu mối, biên chế, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
Bộ máy Tổng cục ở trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục QLTT thuộc Bộ Công Thương, gồm 06 đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường. Tổng cục Quản lý thị trường là Tổng cục ngành dọc duy nhất hiện nay không tổ chức thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Tại địa phương, thành lập Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục, có Đội QLTT cấp huyện trực thuộc Cục QLTT cấp tỉnh thay cho mô hình Chi cục trực thuộc Sở Công Thương hiện nay. Cũng theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg và Đề án thành lập Tổng cục QLTT phê duyệt kèm theo, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương thực hiện sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng cục ở địa phương theo lộ trình để bảo đảm ổn định tổ chức và hoạt động của QLTT địa phương, không để khoảng trống trong quá trình thực hiện chuyển giao, giảm thiểu xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá, thực hiện tinh giản biên chế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Yến Nhi