Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Vẫn còn những bất cập!

09:51, 22/12/2018
|
 - Trải qua 30 năm, khu vực đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, là khu vực phát triển năng động, đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực đầu tư nước ngoài đến khu vực trong nước còn thấp, tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp ở mức dưới trung bình. 
 
Đầu tư nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 
Tại Hội nghị định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, tính đến tháng 11/2018, cả nước có khoảng 27.000 dự án của các nhà đầu tư đến từ 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký gần 340 tỷ USD và tổng vốn thực hiện khoảng 188,8 tỷ USD. Các dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, chiếm 57%% tổng vốn đầu tư đăng ký. ĐTNN đã có mặt tại tất cả tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.
 
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu tư nước ngoài đã đóng góp vào kinh tế Việt Nam qua nhiều phương diện.
 
Chuyển giao công nghệ thông qua ĐTNN chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Ảnh minh họa
Chuyển giao công nghệ thông qua ĐTNN chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Ảnh minh họa
Thứ nhất, ĐTNN là nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và là động lực tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua. Tỷ trọng vốn ĐTNN trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng từ 15% năm 2005 lên 23,7% năm 2017. Tốc độ tăng trưởng của khu vực ĐTNN đạt 12,6% năm 2017, cao nhất trong các thành phần kinh tế. Nếu trong giai đoạn 1986-1996, khu vực ĐTNN chỉ đóng góp 15% thì đến giai đoạn 2010-2017 đã đóng góp 27,7%.
 
Thứ hai, ĐTNN thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như viễn thông, dầu khí, điện tử, công nghệ thông tin.
 
Thứ ba, ĐTNN đóng góp quan trọng vào việc duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong những năm gần đây. Từ năm 2010 trở lại đây, tăng trưởng xuất khẩu của khu vực ĐTNN cao gấp 2-3 lần so với khu vực trong nước; kim ngạch xuất khẩu gấp khoảng 1,5-2 lần. Tỷ trọng của khu vực ĐTNN trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 17% năm 1995 lên 72,5% năm 2017. Xuất siêu của khu vực ĐTNN đã góp phần cân bằng cán cân thương mại, giảm áp lực tỷ giá, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.
 
Thứ tư, doanh nghiệp ĐTNN đã thực hiện chuyển giao công nghệ và nghiên cứu và phát triển (R&D) trong một số ngành, điển hình là dầu khí, viễn thông; một số ngành trong khu vực nông - lâm - ngư nghiệp. Khu vực ĐTNN có hiệu ứng lan tỏa năng suất và công nghệ sang khu vực trong nước.
 
Thứ năm, doanh nghiệp ĐTNN bước đầu đã có sự liên kết và thúc đẩy tăng trưởng năng suất thông qua việc sử dụng bán thành phẩm, sản phẩm trung gian, nguyên phụ liệu của doanh nghiệp trong nước.
 
Thứ sáu, khu vực ĐTNN đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách. Giai đoạn 1994 – 2000, nộp ngân sách của khu vực ĐTNN đạt 1,8 tỷ USD thì giai đoạn 2011-2015 lên đến 23,7 tỷ USD, chiếm gần 14% tổng thu ngân sách nhà nước. Năm 2017, khu vực ĐTNN đóng góp hơn 8 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng thu ngân sách nhà nước.
 
Thứ bảy, ĐTNN tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
Thứ tám, ĐTNN góp phần đáng kể trong nâng cao thế và lực của đất nước. Thông qua hợp tác ĐTNN, quan hệ ngoại giao kinh tế, hợp tác song phương và đa phương của Việt Nam với các đối tác ngày càng phát triển.
 
Hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực ĐTNN còn thấp
 
Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Vũ Đại Thắng cũng cho biết, ĐTNN thời gian qua còn một số hạn chế, bất cập như liên kết và hiệu ứng lan tỏa năng suất của khu vực ĐTNN đến khu vực trong nước còn thấp, nhiều dự án ĐTNN tập trung vào công đoạn gia công, lắp ráp; tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành công nghiệp ở mức dưới trung bình.
 
“Chuyển giao công nghệ thông qua ĐTNN chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Số dự án ĐTNN ở các ngành sử dụng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn chưa nhiều. Một số doanh nghiệp ĐTNN chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; một số doanh nghiệp ĐTNN có hành vi chuyển giá, thiếu trung thực trong báo cáo tài chính”, ông Vũ Đại Thắng cho hay.
 
Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó có thể kể đến, nhận thức về vai trò, vị trí của ĐTNN chưa thực sự đầy đủ và thống nhất cao; hệ thống kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ và năng lực doanh nghiệp trong nước chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về thu hút và sử dụng ĐTNN.
 
Bên cạnh đó, hệ thống thể chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh mặc dù đã được cải thiện mạnh mẽ trong những năm gần đây, song vẫn chưa thực sự đủ hấp dẫn đối với nhà ĐTNN. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ĐTNN chưa cao, công tác hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát từ các cơ quan trung ương chưa đầy đủ và kịp thời.
 
Trong bối cảnh trên, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp chủ yếu, bao gồm: Thống nhất nhận thức và hành động để triển khai các chủ trương, chính sách về ĐTNN; Hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút và sử dụng có hiệu quả ĐTNN; Vận hành có hiệu quả các loại thị trường và mở cửa thị trường để thu hút ĐTNN; Khuyến khích, thúc đẩy, hỗ trợ việc liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ĐTNN;
 
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để định vị lại lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút ĐTNN; Thu hút và sử dụng ĐTNN gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; Điều chỉnh các chính sách thu hút và sử dụng ĐTNN liên quan đến các cam kết quốc tế; Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trong việc thu hút và sử dụng ĐTNN.
 
Minh Ngọc