VietinBank có tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị

16:55, 01/11/2018
|
Ngày 31/10, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
Theo đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 399/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 thôi giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank đối với ông Cát Quang Dương và thống nhất bầu ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 31/10/2018.
 
Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.
 
Cũng trong ngày 31/10, HĐQT VietinBank đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.
 
Ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VietinBank
Ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VietinBank
Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2018 cho đến khi có quyết định khác thay thế.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc