EVN công bố lãi gần 2.800 tỷ đồng trong năm 2017

19:59, 30/11/2018
|
 -  Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2017, EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).
 
Chiều nay (30/11), Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017.
 
Lãi nhưng vẫn còn hơn 5.000 tỷ đồng chi phí chưa tính vào giá điện
 
Theo ông Trần Tuệ Quang - Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,24%, thấp hơn 0,36% so với kế hoạch và thấp hơn 0,33% so với tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2016 (7,57%).
 
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đ/kWh (tăng 0,15% so với năm 2016). Cũng theo ông Quang, doanh thu bán điện năm 2017 của EVN là 289.954,78 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đ/kWh).
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương
Trong khi đó, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2017 là 4.115,76 tỷ đồng, gồm: thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng: 726,31 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN (từ lãi tiền gửi, thu nhập từ phí cho vay lại, lãi cho vay lại): 1.637,04 tỷ đồng (trong đó lãi tiền gửi là 466,36 tỷ đồng; phí cho vay lại là 274,7 tỷ đồng; lãi cho vay lại là 895,98 tỷ đồng). 
 
Thu nhập hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (từ lãi tiền gửi): 241,55 tỷ đồng; thu nhập hoạt động tài chính của các Tổng công ty Điện lực (từ lãi tiền gửi, tiền cho vay): 403,21 tỷ đồng.
 
Thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia của Công ty mẹ EVN: 785,91 tỷ đồng. Thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Điện lực: 321,74 tỷ đồng.
 
Thông tin từ Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cũng cho biết, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2017 EVN lãi 2.792,08 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).
 
Tuy vậy, trong năm 2017 vẫn còn 5.000 tỷ đồng chi phí chưa được tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện. Trong đó, số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia là 1.940,29 tỷ đồng. Khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2017 khoảng 3.071,14 tỷ đồng. 
 
Ngoài ra, còn có các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước cũng chưa được tính vào giá điện.
 
Vận hành thị trường điện cạnh tranh chưa ảnh hưởng đến giá điện năm 2017
 
Cũng liên quan đến việc công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện của EVN được thực hiện trên cơ sở chi phí sản xuất, kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện và tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành; chi phí mua điện từ các nhà máy điện dộc lập, từ các nhà máy điện đã cổ phần hóa có ký hợp đồng mua bán điện với EVN, từ các nhà máy điện thuộc Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập với EVN xác định thông qua hợp đồng mua bán điện.
 
Việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 không bao gồm thanh kiểm tra việc chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, các quy định về đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình điện và mua sắm, thanh lý thiết bị.  Khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan, chi phí/giá thành sản xuất kinh doanh điện sẽ được hiệu chỉnh tương ứng.
 
Liên quan đến tình hình phát điện cạnh tranh, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, năm 2017, việc vận hành thị trường điện bán buôn cạnh tranh mới thực hiện thí điểm, vận hành trên giấy, chưa có thanh toán thật nên chưa ảnh hưởng tới giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017.
 
“Lượng điện từ năng lượng tái tạo tuy chưa nhiều (chỉ có điện gió), nhưng vẫn được huy động tối đa để cung cấp cho hệ thống, dù giá điện gió mua vào trong năm 2017 cao hơn nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân tới các hộ tiêu dùng”, ông Tuấn cho hay.
 
Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết thêm, điện gió năm 2017 có giá bình quân 1.842,79 đồng, cao hơn giá của thủy điện là 207%, so với nhiệt điện than cao hơn 115%, so với tuabin khí cao hơn 152% và cao hơn 118% so với điện nhập khẩu từ Trung Quốc… Điện gió cũng như tuabin khí là các nguồn năng lượng tái tạo được Chính phủ khuyến khích nên giá thành EVN mua vào đang khá cao.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc