Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh

15:42, 15/10/2018
|
  - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị, trong năm 2019, Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), giảm bội chi NSNN; Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh...
 
Đó là một trong những nội dung của báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đối với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và 3 năm 2016-2018; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của Chính phủ. Theo báo cáo của Chính phủ, trong 12 chỉ tiêu về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự kiến có 4 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. 
 
Một số điểm nhấn quan trọng như: Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng GDP ở mức cao hơn mức tăng GDP tiềm năng trung hạn, tăng trên cả 3 lĩnh vực; quy mô nền kinh tế khoảng 240,5 tỷ đô la Mỹ; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn kiểm soát; thu ngân sách vượt dự toán, hỗ trợ cho chi đầu tư phát triển, thực hiện an sinh xã hội; cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch tích cực cùng với sự gia tăng đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân; thu hút và giải ngân FDI tăng khá; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện, cán cân thương mại chuyển biến tích cực, năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp xuất siêu; thị trường tiền tệ ổn định, quy mô dự trữ ngoại hối tăng cao. 
 
Cùng với đó, mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế có những bước chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của quốc gia có nhiều tiến bộ…
 
Nguồn thu ngoài quốc doanh

Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh - ảnh minh họa

 
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Báo cáo của Chính phủ đã nêu khá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế, vướng mắc. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cho rằng, chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp so với yêu cầu. Hệ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) vẫn còn ở mức cao. 
 
Theo Ủy ban Kinh tế, cần đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) và năng suất lao động đều có xu hướng giảm so với năm 2017.
 
Cùng với đó, báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế cũng đánh giá, việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và một số công trình trọng điểm còn chậm; Hạ tầng giao thông phát triển thiếu cân bằng giữa đường bộ với các loại hình vận tải khác, làm cơ cấu vận tải chưa dịch chuyển đúng hướng và tăng chi phí logistic cho doanh nghiệp.
 
Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang dần chững lại; công nghiệp khai khoáng tiếp tục gặp khó khăn, ít dư địa phát triển.
 
Mức tăng trưởng xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đã có cải thiện, nhưng nhập siêu của khu vực này còn lớn, xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 
 
Phát triển thương mại trong nước còn hạn chế, cơ cấu sở hữu trong hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại đang chuyển dịch theo hướng tập trung ngày càng nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tạo áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt cho doanh nghiệp phân phối trong nước. 
 
Công tác quản lý thu có chuyển biến tích cực, tổng thu cân đối NSNN dự kiến vượt dự toán nhưng chưa thật bền vững, chưa đáp ứng được yêu cầu ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, thu ngân sách chỉ mới đủ cho chi thường xuyên và trả nợ; năm 2018, các khoản thu thể hiện nội lực của nền kinh tế ở 3 khu vực kinh tế quan trọng đều không đạt dự toán, cần phải được phân tích, làm rõ nguyên nhân. 
 
Trong khi đó, tình trạng thất thu thuế, nhất là ở khu vực ngoài quốc doanh chậm được cải thiện trong khi nợ đọng thuế còn lớn.Cơ cấu chi ngân sách gắn với đổi mới khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ còn chậm.
 
Ủy ban Kinh tế đánh giá, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhưng vẫn cần xem xét mức độ thực thi của các cấp, các ngành và thực chất của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tình trạng thanh tra chuyên ngành còn chồng chéo, nhiều lần trong một năm. Mặc dù mức độ đóng góp vào GDP, nộp NSNN cao hơn nhiều khu vực kinh tế nhà nước và FDI nhưng khu vực tư nhân trong nước phát triển chưa thật bền vững. 
 
Trong lĩnh vực y tế, Ủy ban Kinh tế đánh giá, việc đổi mới y tế cơ sở chậm được khắc phục; trục lợi bảo hiểm y tế, chỉ định quá mức dịch vụ; an ninh, trật tự tại một số bệnh viện chưa bảo đảm; tỷ lệ thuốc, thiết bị y tế sản xuất trong nước được sử dụng trong các cơ sở y tế còn thấp mặc dù đã tăng so với giai đoạn trước. Giá các thuốc biệt dược gốc, đặc biệt các thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ chưa được kiểm soát hiệu quả, vẫn xuất hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thị trường...
 
Công tác điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế được nhiều vi phạm trong hoạt động điều tra so với cùng kỳ, tuy nhiên công tác trấn áp tội phạm ở một số đô thị lớn chưa đáp ứng mong đợi của người dân. Khiếu kiện về đất đai tuy có giảm dần theo từng năm, nhưng vẫn còn phức tạp ở nhiều địa phương, tập trung vào vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tranh chấp đất đai…
 
Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh
 
Trước thực tế nói trên, về giải pháp cho năm 2019, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như trong báo cáo của Chính phủ và đề nghị quan tâm thêm các nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nhấn mạnh cần tập trung cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, chi đầu tư và giảm tỷ trọng chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ thu, chi NSNN, giảm bội chi NSNN. 
 
Kiên quyết không để thất thu từ khu vực ngoài quốc doanh, trong khai thác tài nguyên, khoáng sản. Bố trí đủ nguồn lực tài chính để thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chương trình, dự án đã phê duyệt.Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia, tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công.
 
Cơ cấu lại và xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém đúng theo tiến độ. Tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán và thận trọng trong tăng trưởng cho vay tiêu dùng. 
 
Công khai, minh bạch trong quá trình thoái vốn, cổ phần hoá DNNN. Phát huy vai trò và tính hiệu quả của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp….
 
Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc