Phối hợp có hiệu quả "trước thềm" chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

15:42, 29/09/2018
|

 - Theo kế hoạch,bắt đầu từ tháng 10/2018, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước chính thức đi vào hoạt động. Ủy ban QLVDNNN cũng sớm xác định, công việc cần triển khai ngay sau khi đi vào hoạt động chính thức là hết sức lớn và nặng nề.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban

Hiện nay, những công đoạn cuối cùng để đưa Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đi vào hoạt động từ tháng 10/2018 đang được gấp rút hoàn thành.

Trong dự thảo Quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các đối tượng chuyển giao gồm: 1. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 6. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; 7. Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam; 8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 9. Tổng công ty Viễn thông MobiFone; 10. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; 11. Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 12. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 13. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 14. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; 15. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; 16. Tổng công ty Cà phê Việt Nam; 17. Tổng công ty Lương thực miền Nam; 18. Tổng công ty Lương thực miền Bắc; 19. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; 20. Các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 của 19 doanh nghiệp, tổng số vốn nhà nước khoảng 991 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản hơn 2,3 triệu tỷ đồng.

Ảnh minh họa

 

Nói về công tác chuẩn bị thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBQLVDNNN Nguyễn Hoàng Anh cho biết: Việc chuẩn bị thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; sự hợp tác, kết nối của các đối tác trong, ngoài nước, các cơ quan thông tấn, báo chí và các doanh nghiệp dự kiến chuyển giao về Ủy ban…

Tính đến thời điểm hiện tại, đã cơ bản kiện toàn nhân sự, tổ chức của Ủy ban, trong đó Lãnh đạo Ủy ban ban đầu gồm 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch.

Ủy ban đã hoàn thành xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc và tổ chức thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận 50 biên chế trong năm 2018. Dự kiến năm 2019 sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng đáp ứng khối lượng công việc đề ra. Đồng thời, Ủy ban cũng đã xây dựng và đang tiếp tục kiện toàn đồng bộ công tác Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên theo đúng quy định.

Phối hợp có hiệu quả để bảo đảm nhiệm vụ chuyển giao về Ủy ban

Tại dự thảo Quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng quy định: Việc chuyển giao quyền, trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố về Ủy ban phải đảm bảo thực hiện nhanh gọn, chặt chẽ và cụ thể; có kế thừa; không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến độ thực hiện lộ trình sắp xếp, chuyển đổi, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp; có sự phối hợp giữa các bên để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Xác định công việc cần triển khai ngay sau khi Ủy ban đi vào hoạt động chính thức là hết sức lớn và nặng nề, Chủ tịch Ủy ban QLVDNNN Nguyễn Hoàng Anh cho biết: Ủy ban đã chủ động đề ra kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2020 để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung một số nội dung chủ yếu. Trong đó, Ủy ban sẽ chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp trên cơ cở thúc đẩy ứng dụng, đầu tư cho đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, dịch vụ nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Đồng thời, nghiên cứu, phối hợp với các doanh nghiệp đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý vốn nhà nước và xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp phù hợp chiến lược phát triển ngành, nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ sẽ được Ủy ban QLVDNNN thực hiện ngay đó là thúc đẩy việc sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh, điều hành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

“ Để bảo đảm việc triển khai thực hiện tốt các công việc nêu trên, Ủy ban mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; sự hợp tác, kết nối của các đối tác trong, ngoài nước, các cơ quan thông tấn, báo chí và các doanh nghiệp dự kiến chuyển giao về Ủy ban”, Chủ tịch Ủy ban QLVDNNN Nguyễn Hoàng Anh nói.

Đinh Bách