Môi trường kinh doanh Việt Nam cải thiện mạnh

14:09, 12/09/2018
|
- Theo Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business (DB) năm 2018 được World Bank (WB) công bố, môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện mạnh, từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế, cải thiện 14 bậc so với năm 2017, trong đó đặc biệt  là chỉ số nộp thuế đã có sự cải thiện ngoạn mục với 81 bậc từ thứ 167 lên vị trí 86/190 nền kinh tế.
 
71% người nộp thuế hài lòng với cải cách của cơ quan thuế 
 
Theo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài chính, trong khoảng thời gian trên, đã ban hành 20 Quyết định công bố 258 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 141 TTHC và bãi bỏ 20 TTHC.
 
Cùng với đó, đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đã kiến nghị sửa đổi 6 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
 
Đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 phê duyệt phương án cắt giảm chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, đề xuất cắt giảm 122/443 báo cáo, đạt 27,53%, vượt mức yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg là 20%, đề xuất đơn giản hóa 208/443 báo cáo, đạt 46,95%. Đồng thời, xây dựng lộ trình đảm bảo 100% báo cáo được thực hiện theo phương thức điện tử.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Những kết quả cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nêu trên của Bộ Tài chính đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.
 
Bằng chứng, theo Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business (DB) năm 2018 được World Bank (WB) công bố năm 2017 (WB thường công bố sớm trước 1 năm theo số liệu ước tính), môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện mạnh, từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế, cải thiện 14 bậc so với năm 2017, trong đó đặc biệt  là chỉ số nộp thuế đã có sự cải thiện ngoạn mục với 81 bậc từ thứ 167 lên vị trí 86/190 nền kinh tế.
 
Qua báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là phản ánh sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành thuế, hải quan nói riêng và ngành tài chính nói chung.
 
Ngoài ra, những kết quả cải cách trong lĩnh vực tài chính cũng thể hiện qua đánh giá về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2017) Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 03/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đứng đầu và về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index), Bộ Tài chính 5 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2017) đứng thứ nhất trong khối các Bộ, ngành.
 
Cải cách hành chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cho biết, công tác cải cách hành chính vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính tính ổn định chưa cao, một số văn bản còn phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
 
Bên cạnh đó, số lượng TTHC lĩnh vực tài chính còn lớn (961 TTHC), việc công bố, công khai thủ tục hành chính còn chậm, chưa đúng quy định, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC một số lĩnh vực còn hạn chế.
 
“Bộ máy hành chính còn cồng kềnh; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức còn chưa đồng đều, kỷ cương, kỷ luật hành chính một số nơi còn chưa nghiêm. Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập kết quả đạt được chưa cao, xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử trong quản lý hành chính còn chậm”, Bộ Tài chính đưa ra những hạn chế trong cải cách hành chính.
 
Về công tác triển khai theo dõi và chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm, Bộ Tài chính cũng cho biết, bộ Chỉ số CCHC mới ban hành những nội dung chung, chưa thể hiện, đánh giá được hết khối lượng công việc thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ, như các đơn vị khối Tổng cục phải thực hiện và triển khai khối lượng nhiệm vụ CCHC lớn hơn so với các đơn vị khối Cục, Vụ nhưng hệ thống thang điểm trong bộ Chỉ số CCHC chưa xét đến yếu tố này.
 
Việc xây dựng và ban hành các tài liệu theo chế độ báo cáo còn nhiều bất cập, ví dụ như khi cung cấp các tài liệu kiểm chứng để chấm điểm gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đánh giá và chấm điểm kết quả CCHC ở giữa năm nên chưa sát với nhiệm vụ triển khai.
 
Ngoài ra, tính chủ động trong theo dõi, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện, khắc phục những hạn chế của những năm trước tại các đơn vị đối với công tác chấm điểm Chỉ số CCHC còn chưa thường xuyên.
 
Theo Bộ Tài chính, để xảy ra những hạn chế trên có nguyên nhân đến từ chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chủ yếu là thủ trưởng một số đơn vị chưa coi trọng công tác CCHC, chưa chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo phân công nên đã ảnh hưởng đến kết quả chung của Bộ.
 
“Việc tổ chức thi hành các nhiệm vụ CCHC còn thiếu sự đồng bộ, toàn diện, trong phối hợp triển khai công việc còn thiếu sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị. Mặc dù Bộ đã chủ động thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, tuy nhiên, vì khối lượng văn bản được giao nhiều, có độ phức tạp cao nên ảnh hưởng phần nào đến tiến độ đặt ra”, Bộ Tài chính cho hay.  
 
Yến Nhi