Nhiều đơn vị chậm cổ phần hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo ngay trong tháng 8

08:28, 04/08/2018
|

(VnMedia) - Chiều ngày 3/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã ký công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) có khả năng cổ phần hoá trước ngày 31/8 tới.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện xong trong Quý I/2018 theo chỉ đạo của Công văn số 159/TTg-ĐMDN ngày 31/1/2018. Tuy nhiên tới nay vẫn còn nhiều nơi chưa trình danh mục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc này có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 30/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu sau thời hạn 31/8, nếu các bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước không trình được danh mục sẽ chịu trách nhiệm hành chính trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng theo Nghị quyết của Đảng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện cơ cấu, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL trực thuộc theo đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

Căn cứ danh mục ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chuyển thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến Vinh


Ý kiến bạn đọc