VAMC đã thu hồi hơn 81.000 tỷ đồng nợ xấu

08:50, 20/07/2018
|

(VnMedia) - Năm 2013-2017, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt NamVAMC đã thu hồi được khoảng 81.489 tỷ đồng nợ xấu trên tổng dư nợ gốc là 307.932 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), năm 2018, VAMC đặt kế hoạch xử lý 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua, chiếm hơn 45% tổng dư nợ gốc nội bảng (307.932 tỷ đồng). Việc mua nợ xấu theo giá trị thị trường tối thiểu 6.600 tỷ đồng.

Kể từ khi thành lập tháng 10/2013 - 31/12/2017, công ty đã mua 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Tổng dư nợ gốc nội bảng tính đến hết năm 2017 là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Năm 2017, VAMC đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) với giá mua là 31.831 tỷ đồng. Thu hồi 30.700 tỷ đồng.Năm 2015, VAMC mua nợ bằng TPĐB là 109.780 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua 99.257 tỷ đồng của 14.326 khoản nợ từ 9.772 khách hàng của 44 tổ chức tín dụng. Năm 2016 mua VAMC đã mua nợ bằng TPĐB là 43.246 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua đạt 40.035 tỷ đồng của 1.240 khoản nợ từ 832 khách hàng của 22 tổ chức tín dụng.

Về thu hồi nợ (bao gồm bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo, các hình thức thu hồi nợ khác), năm 2015, thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng. Năm 2016, thu hồi nợ là 28.006 tỷ đồng. Luỹ kế từ tháng 10/2013 – hết năm 2016 thu hồi nợ là 50.169 tỷ đồng. Năm 2017, VAMC đã thu hồi được 30.700 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết năm 2017, VAMC thu hồi được 81.489 tỷ đồng nợ xấu đã mua.

Theo đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, vốn điều lệ của VAMC đến năm 2018 tăng lên 5.000 tỷ đồng, tạo điều kiện đẩy mạnh mua nợ theo giá trị trường.


Dự kiến, trong năm 2018 và các năm sắp tới, VAMC sẽ giảm dần việc mua nợ xấu bằng phát hành trái phiếu đặc biệt, chuyển dần sang hình thức mua đứt bán đoạn theo cơ chế thị trường.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc