Tổng công ty Điện lực - TKV: Tiền lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng

07:28, 27/07/2018
|
(VnMedia) -  Theo thông tin của Tổng công ty Điện lực - TKV, trong 6 tháng đầu năm, tiền lương bình quân của người lao động sản xuất điện đạt hơn 10,2 triệu đồng/người/tháng, sản xuất than đạt hơn 10,3 triệu đồng/người/tháng.
 
Tổng công ty Điện lực - TKV vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Theo Tổng công ty Điện lực - TKV, trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bằng những biện pháp chỉ đạo đúng đắn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, Tổng công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu so với kế hoạch được giao.
 
Cụ thể, sản xuất điện đạt 5 tỷ kWh, bằng  53,5% kế hoạch giao; sản lượng điện bán cho EVN đạt 4,462 tỷ kWh, bằng 53,4% kế hoạch giao; sản xuất than đạt 73.500 tấn, bằng 61,3% kế hoạch; doanh thu sản xuất điện đạt 6.452 tỷ đồng, bằng 52,7% kế hoạch giao; doanh thu sản xuất than đạt 84,9 tỷ đồng đạt 56,6% kế hoạch; lợi nhuận đạt 463,3 tỷ đồng (không bao gồm yếu tố tỷ giá).
 
Tiền lương bình quân của khối lao động sản xuất điện đạt hơn 10,2 triệu đồng/người/tháng, sản xuất than đạt hơn 10,3 triệu đồng/người/tháng.
 
Công tác đầu tư xây dựng các dự án của Tổng công ty thực hiện theo tiến độ đề ra, giá trị đầu tư thực hiện không tính dự án Na Dương 2 là 54 tỷ đồng, đạt 55,1% kế hoạch giao.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã khái quát tình hình sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn, đánh giá cao và chúc mừng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác của Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.
 
Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty cần thực hiện trong thời gian tới đó là, rà soát toàn bộ dây chuyền thiết bị các nhà máy, xây dựng các quy trình quản lý kỹ thuật, vận hành thống nhất, đồng bộ giữa các nhà máy trong Tổng công ty, Lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra; Phân cấp, phân quyền cho đơn vị để chủ động trong việc vận hành các nhà máy; Vận hành hiệu quả thị trường điện để phát huy tối đa công suất các nhà máy; Thống nhất phương án giá điện để thực hiện công tác đầu tư Na Dương 2, đề xuất địa điểm Dự án Cẩm Phả 3; Quyết toán các dự án hoàn thành; Triển khai thực hiện công tác tin học hóa, tự động hóa.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo đề án được duyệt; Triển khai phương án xã hội hóa; Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, xem xét xây dựng cơ chế tiền lương để động viên, khuyến khích những cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao; Xây dựng các mục tiêu thi đua khen thưởng và có những giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt thành tích cao nhất trong 6 tháng cuối năm và năm 2018.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc